סגל אקדמי

ראש המחלקה

יושב ראש הועדה לתואר שלישי

תפקיד
" " פרופ' לסקר מיכאל יושב ראש הועדה לתואר שלישי michael1949@barak-online.net

יועצים אקדמיים

תפקיד
" " ד"ר בן-דרור אלעד יועץ אקדמי לתארים מתקדמים Elad.Ben-Dror@biu.ac.il

מרצים מן החוץ

אמריטוס