סגל מנהלי

שם טלפון תפקיד
גב' הילה כהן 03-5317407 מזכירת המחלקה
גב' רינת קליין 03-5317407 מרכזת המחלקה