שעות קבלה

המחלקה ללימודי המזרח התיכון עומדת לרשות הסטודנטים לכל התארים. 
אנו ממוקמים בבניין יהדות 410, קומת כניסה, חדר מס' 15

שעות קבלת קהל: ימים א,ב,ד,ה  בשעות: 12:00-9:30

ביום ג'-לא תהיה קבלת קהל

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות "טופס צור קשר"  באתר, דרך הטלפון: 03-5317407,
מייל: mhistory.dept@biu.ac.ilאו בפקס: 03-7384168