ד"ר ברטל שאול

ד"ר
ד"ר BARTAL OSHRI
דואר אלקטרוני : 

תחומי עניין במחקר

פלסטינים, ארגונים פלסטינים, חברה ערבית בישראל, אסלאם רדיקאלי.

הספר מעודכן  באנגלית דרך ג'האד בפלסטין:

http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781138854956/