קורסים וסילבוסים תשע"ח

 
מוזמנים לעיין בקטלוג הקורסים, בו תמצאו מידע על קורסים במחלקתנו.
 
לצפייה במערכת השעות של המחלקה ללימודי המזה'ת לשנת תשע"ח לחצו כאן- שימו לב, זוהי רשימה כללית המכילה קורסים של תואר ראשון, שני ושלישי.
 
להלן הסילבוסים של הקורסים:
 

שם הקורס

קוד הקורס

מרצה

קישור לסילבוס

אסלום ושיערוב באגן הים התיכון בימה"ב

19-305\6-01

ד"ר ארליך מיכאל

סילבוס

 

הגירה והתיישבות בסוריה הגדולה

19-335\6-01

ד"ר ארליך מיכאל

סילבוס

 

הכיבוש המוסלמי בספרד

19-325\6-01

ד"ר  ארליך מיכאל

סילבוס

 

נופים עירוניים באגם הים התיכון בימי הביניים

19-612-01

ד"ר  ארליך מיכאל

                      

סילבוס

 

מדיניות ארה"ב במזרח התיכון

19-702-01

ד"ר בלנגה יהודה

סילבוס

 

מחאה, מרד ומהפכה  במזה"ת המודרני

19-473\4-01

ד"ר בלנגה יהודה

סילבוס

 

מלחמות ישראל ערב

19-415\6-01

ד"ר בלנגה יהודה

סילבוס

 

סודות ומזימות מזה"ת

19-449\50-01

ד"ר  בלנגה יהודה

סילבוס

 

ארגוני הטרור

19-720-01

ד"ר בן דרור אלעד

סילבוס

 

 

סוגיות הליבה בסכסוך ישראל- ערב

(סמינריון M.A)

19-864-01

ד"ר בן דרור אלעד

סילבוס

 

ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי

19-443\4-01

ד"ר בן דרור אלעד

סילבוס

 

עיון במשנתם של האחים המוסלמים

(הרצאה M.A)

19-852-01

ד"ר ברק אפרים

סילבוס

 

השפעת המקרא ומדרשיו על הקוראן והפרשנות המוסלמית הקדומה

19-209\10-01

ד"ר גרסיאל בת שבע

סילבוס

 

(ריק)

 

המזה"ת ומלחמת העולם הראשונה

19-427\8-01

פרופ' טאובר אליעזר

סילבוס

 

מבוא למחקר מתקדם

(סמינריון M.A)

19-801-01

פרופ' טאובר אליעזר

סילבוס

 

פרשת דיר יאסין בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי

19-850-01

פרופ' טאובר אליעזר

סילבוס

 

דיקטטורה, דמוקרטיה וליברליזציה במזה"ת

19-471\2-01

פרופ' יהושע טייטלבאום

סילבוס

 

התנועה הלאומית הפלסטינית

19-435\6-01

פרופ' יהושע טייטלבאום

סילבוס

 

שבט, מדינה וחברה במפרץ הפרסי

19-858-01

פרופ' יהושע טייטלבאום

סילבוס

 

איראן והאסלאם השיעי

19-509\10-01

פרופ' מגן זאב

סילבוס

 

פרסית

19-901-01

פרופ' מגן זאב

סילבוס

 

התקשורת ככלי להפצת רעיונות אסלאמיים רדיקליים

19-4007\8-01

ד"ר מכליס אלישבע

סילבוס

 

חברה, פוליטיקה וכלכלה בסעודיה

19-723-01

ד"ר מן יוסי

סילבוס

 

תעשיות הנפט במזרח התיכון

19-527\8-01

ד"ר מן יוסי

סילבוס

 

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

19-103-01

ד"ר מן יוסי

סילבוס

 

טקסטים: דמויות תנכיות במסורת המוסלמית

19-284-01

פרופ' סילברשטיין אדם

סילבוס

 

מבוא למזרחנות

19-105-01

פרופ' סילברשטיין אדם

סילבוס

 

סוגיות באיסלאם המודרני-סמינר מצטיינים

19-701-01

פרופ' סילברשטיין אדם

סילבוס

 

היסטוריה כלכלית של המזה"ת

19-555\6-01

פרופ' פריש הלל

סילבוס

 

החברה הערבית בישראל

19-565\6-01

ד"ר קורן דוד

סילבוס

 

טקסטים תקשורתיים

19-481-01

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

יהודים, יהדות וישראל בראי האסלאם

19-5001-01

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

מבוא לתולדות האסלאם

19-101-01

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

סוגיות באסלאם המודרני

19-217\8-01

ד"ר  שמר נסיה

סילבוס

 

קריאה בכתביו של שיח' יוסף אלקרדאוי

19-503-01

ד"ר  שמר נסיה

סילבוס

 

איסלאם בהודו

19-597\8-01

פרופ' שפירא דן

סילבוס

 

איראן- עבר, הווה והמשכיות

19-595\6-01

פרופ' שפירא דן

סילבוס

 

אפריקה הסוב-סהארית

19-4009\10-01

פרופ' שפירא דן

סילבוס

 

מבוא לתולדות האימפריה העת'מאנית

19-102-01

פרופ' שפירא דן

סילבוס

 

אדונים ומשרתים: ממשל, צבא וחברה במזה"ת בימי הביניים

19-3860\386-01

ד"ר שר-אבי אמיתי

סילבוס

 


לנוחיות סטודנטים שנים ב' ו-ג' שנרשמו עד שנת תשע"ו (כולל), תוכלו לראות את החובות האקדמיים שנותרו לכם:

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'מורחב' להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'דו-ראשי מובנה' להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'דו-ראשי לא מובנה' להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'משני', להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו