דו ראשי מובנה - מזרח תיכון ומדעי המדינה

להלן תכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו ראשי מובנה מזרח תיכון ומדעי המדינה
לסטודנטים שנרשמו החל משנת תשע"ז והלאה.

שנה א

מדעי המדינה

מזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ש

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ש

71-100

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל

3

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

71-108

תולדות המחשבה המדינית

2

19-101

מבוא לתולדות האסלאם

2

71-101

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

2

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

71-204

סטטיסטיקה ושימושי מחשב

2

19-105

מבוא למזרחנות

2

71-205

שיטות מחקר ושימושי מחשב

2

36-001

ערבית למתחילים
(לא נספר כנקודות זכות. סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

6

סה"כ שנה א' במדעי המדינה 11 ש"ש

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 8 ש"ש

שנה ב'

71-104

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל

3

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - ימי הביניים

2

71-114

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סימנריון - ימי הביניים

2

מתוך מגוון

שני קורסי בחירה

4

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - העת החדשה

7

   

 

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סמינריון - העת החדשה

2

 

 

 

 36-009

ערבית למתקדמים
(לא נספר כנקודות זכות, אך יכול להיחשב לסטודנט כקורסים כלליים. כמו כן, סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

 4 

סה"כ שנה ב' במדעי המדינה 9 ש"ש

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 13 ש"ש

שנה ג'

מתוך מגוון

סמינריונים לבחירה

4

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה - העת החדשה

2

מתוך מגוון

קורס בחירה

2

 רשימת קורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - העת החדשה \ימי הביניים

 2

סה"כ שנה ג' במדעי המדינה 6 ש"ש

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 ש"ש

על התואר לכלול:

מזרח תיכון ראשי 25 ש"ש, מדעי המדינה ראשי 26 ש"ש, יהדות 10 ש"שקורס כללי 3 ש"ש (סטודנט שילמד קורס 'ערבית למתקדמים' בבר אילן, איננו צריך לקחת קורס כללי)

מגוון קורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *תורכיה והנהגתה

מגוון סמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה  *אסלום אזור הים התיכון

המחלקות שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים.