תכנית מצטיינים

תכנית מצטיינים - תואר ראשון

ייחודי במחלקה למזה"ת - בשנת הלימודים הקרובה המחלקה פותחת אפשרות להירשם לתכנית מצטיינים המיועדת לתלמידי תואר ראשון שנים ב' ו-ג'. התכנית מהווה תחליף לאחד הסמינריונים ומאפשרת התנסות מקצועית בליווי פרופ' סילברסטיין.

פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן

שיהיה בהצלחה!