דו ראשי מובנה - מזרח תיכון וקרימינולוגיה

להלן תכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו ראשי מובנה מזרח תיכון וקרימינולוגיה
לסטודנטים שנרשמו החל משנת תשע"ז והלאה.

שנה א

קרימינולוגיה

מזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ש

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ש

73-100

תאוריות בקרימינולוגיה

2

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

73-106

מבוא לפסיכולוגיה

2

19-101

מבוא לתולדות האסלאם

2

73-112

תורת הענישה א

1

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

73-113

תורת הענישה ב

1

19-105

מבוא למזרחנות

2

73-115

הסייגים לאחריות הפלילית

1

36-001

ערבית למתחילים
(לא נספר כנקודות זכות. סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

6

73-116

דיני עונשין

1

 

 

 

73-120

מבוא לסטטיסטיקה - הרצאה

2

 

 

 

73-120

מבוא לסטטיסטיקה – תרגיל

2

 

 

 

73-123

התנסות במחקר

0

 

 

 

73-350

קולוקוויום מחלקתי

0

 

 

 

סה"כ שנה א' בקרימינולוגיה 12 ש"ש

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 8 ש"ש

שנה ב'

73-118

מבוא לסוציולוגיה

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - ימי הביניים

2

73-137

סדנת הדרכה במקורות מידע

0

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סימנריון - ימי הביניים

2

73-155

שיטות מחקר איכותניות

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - העת החדשה

7

73-195

תוקפנות ואלימות: תאוריה ומחקר

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סמינריון - העת החדשה

2

73-200

פסיכופתולוגיה

1

 36-009

ערבית למתקדמים
(לא נספר כנקודות זכות, אך יכול להיחשב לסטודנט כקורסים כלליים. כמו כן, סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

 4 

73-210

שיטות מחקר

1

 

 

 

73-226

עבריינות נוער

1

 

 

 

 

סמינריון עיוני

2

 

 

 

סה"כ שנה ב'  בקרימינולוגיה 9 ש"ש

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 13 ש"ש

שנה ג'

73-222

סטיה חברתית  

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה - העת החדשה

2

 

סמינריון מחקרי

2

 רשימת קורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - העת החדשה \ימי הביניים

 2

 

קורס בחירה

1

 

 

 

סה"כ שנה ג' בקרימינולוגיה 5 ש"ש

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 ש"ש

על התואר לכלול:

מזרח תיכון ראשי 25 ש"ש, קרימינולוגיה ראשי 26 ש"ש, יהדות 10 ש"שקורס כללי 3 ש"ש (סטודנט שלמד קורס 'ערבית למתקדמים' בבר אילן, איננו צריך לקחת קורס כללי).

מגוון קורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *תורכיה והנהגתה

מגוון סמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה  *אסלום אזור הים התיכון

המחלקות שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים. כמו כן, על הסטודנט לבדוק את חובותיו במערכת המידע האישי.