דו-ראשי מובנה מזרח תיכון וערבית

להלן תכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו ראשי מובנה מזרח תיכון וערבית. כמו כן, על הסטודנטים לברר במחלקה לערבית מהם הקורסים הנדרשים מהם במסלול זה.

שנה א במזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ש

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

19-105

מוא למזרחנות

2

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

19-101

מבוא לתולדות האסלאם

על סטודנטים במסלול זה, ללמוד במחלקה לערבית את הקורס 'מבוא לדת האסלאם' ולכן אין לקחת קורס זה במזרח תיכון (כדי להשלים את מספר הנקודות הנדרש, ראו את החובה ללמוד קורסי בחירה בימי הביניים בהיקף 4 ש"ש)

 

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 6 ש"ש

שנה ב'

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - ימי הביניים

4

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סימנריון - ימי הביניים

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - העת החדשה

7

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סמינריון - העת החדשה

2

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 15 ש"ש

שנה ג'

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה העת החדשה

2

 רשימת קורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - העת החדשה \ימי הביניים

 2

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 ש"ש

על התואר לכלול:

מזרח תיכון ראשי 25 ש"ש, ערבית ראשי מינימום 25 ש"ש, יהדות 10 ש"שקורס כלליים (על הסטודנט לברר את היקף הקורסים הכלליים שעליו ללמוד).

מגוון קורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *תורכיה והנהגתה

מגוון סמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה  *אסלום אזור הים התיכון

המחלקות שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים.  

סטודנטים שנה א: מוזמנים להיכנס לקישור זה ולראות את הקורסים אליהם תצטרכו להירשם בשנה הראשונה