תואר שני ללא תזה

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים לרכוש השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, ללא הגשת עבודת מחקר - תזה.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון: 76.
**סטודנט שלא למד מזרח תיכון בתואר הראשון, ומעוניין להירשם לתואר שני במחלקתנו, יידרש בהשלמות התלויות בלימודיו הקודמים.

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 18 ש"ש בלימודי המזרח התיכון, כאשר הלימודים מתפרסים על שנתיים.

להלן תכנית הלימודים המוצעת:

שם קורס

היקף

הערות

מבוא למחקר מתקדם

2 ש"ש

 

הרצאות בחירה תואר שני

2 ש"ש X 2 קורסים
סה"כ 4 ש"ש

 

סמינריון בחירה תואר שני

2 ש"ש X 2 קורסים
סה"כ 4 ש"ש

 

סמינר בחירה במחלקה

2 ש"ש

 

פרסית\תורכית

4 ש"ש

סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 2 ש"ש בלבד.

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 ש"ש

 

מגוון קורסים לתארים מתקדמים במחלקה:
 
*סוגיות ליבה בסכסוך ישראל-ערב                
*איסלאם כדת אברהמית    
*האביב הערבי במצרים ובמדינות המגרב  
*יחסי ערבים-תורכים בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית
*שבטים ושבטיות במפרץ הפרסי 
 
*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו ביהדות ובאנגלית לתארים מתקדמים.
 
*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים.

*כפוף לתקנון הוועדה לתארים מתקדמים

**השלמות לסטודנט שלא למד תואר ראשון במזרח תיכון:

1. קורס מבוא למזרחנות (19105) בהיקף 2 ש"ש
2. קורס מבוא לתולדות האסלאם (19101) בהיקף 2 ש"ש
3. קורס מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה (19103) בהיקף 2 ש"ש
4. קורס ערבית למתחילים (36001) בהיקף 6 ש"ש
5. קורס ערבית למתקדמים (36009) בהיקף 4 ש"ש