תואר שני עם תזה

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים לרכוש השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, לצד עבודת מחקר מעמיקה, בליווי מנחה מתוך המחלקה. רשימת מנחים לתזה

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון: 76.
**סטודנט שלא למד מזרח תיכון בתואר הראשון, ומעוניין להירשם לתואר שני במחלקתנו, יידרש בהשלמות התלויות בלימודיו הקודמים.

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 14 נק"ז בלימודי המזרח התיכון, כאשר הלימודים מתפרסים על שנתיים.

להלן תוכנית הלימודים המוצעת:

שם קורס

היקף

הערות

מבוא למחקר מתקדם

2 נק"ז

 

הרצאות בחירה תואר שני

2 נק"ז 2X קורסים
סה"כ 4 נק"ז

 

סמינריון בחירה תואר שני

2 נק"ז 

 
פרסית

 

4 נק"ז סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 2 נק"ז בלבד.

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 נק"ז

 

תזה

על הסטודנט להגיש הצעת מחקר עד סוף שנה א', את התזה יהיה  עליו להגיש עד סוף שנה ב'

 

*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו ביהדות ובאנגלית לתארים מתקדמים.
*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתוכניות הלימודים.
*כפוף לתקנון הוועדה לתארים מתקדמים

מגוון קורסים לתארים מתקדמים במחלקה:
*סוגיות עכשוויות בתנועה הלאומית הפלסטינית
*חברות אסלמיות במזרח התיכון בין עריצות לממשל עצמי
*סוגיות במלחמת 1948             
*האביב הערבי במצרים ובמדינות המגרב  
*שבטים ושבטיות במפרץ הפרסי 
*סוגיות ליבה בסכסוך ישראל-ערב    

**השלמות לסטודנט שלא למד תואר ראשון במזרח תיכון:
1. קורס מבוא למזרחנות (19105) - מבחן פטור
2. קורס מבוא לתולדות האסלאם (19101) - יילמד כמתוקשב
3. קורס מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה (19103) בהיקף 2 נק"ז
4. קורס ערבית למתחילים (36001) בהיקף 6 נק"ז (בוגר 5 יחידות ערבית בציון 70 ומעלה או 4 יחידות בציון 80
    ומעלה, פטור מקורס זה)
5. קורס ערבית למתקדמים (36009) בהיקף 4 נק"ז (בוגר 5 יחידות ערבית בציון 70 ומעלה או 4 יחידות בציון 80
    ומעלה, פטור מקורס זה)