תואר שני עם תזה

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים לרכוש השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, לצד עבודת מחקר מעמיקה, בליווי מנחה מתוך המחלקה.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון: 76.
**סטודנט שלא למד מזרח תיכון בתואר הראשון, ומעוניין להירשם לתואר שני במחלקתנו, יידרש בהשלמות התלויות בלימודיו הקודמים.

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 14 ש"ש בלימודי המזרח התיכון, כאשר הלימודים מתפרסים על שנתיים.

להלן תכנית הלימודים המוצעת:

שם קורס

היקף

הערות

מבוא למחקר מתקדם

2 ש"ש

 

הרצאות בחירה תואר שני

2 ש"ש X 2 קורסים
סה"כ 4 ש"ש

 

סמינריון בחירה תואר שני

2 ש"ש 

 
פרסית\תורכית

 

4 ש"ש סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 2 ש"ש בלבד.

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 ש"ש

 

תזה

על הסטודנט להגיש הצעת מחקר עד סוף שנה א', את התזה יהיה  עליו להגיש עד סוף שנה ב'

מסמך הנחיות מפורט בנוגע לתהליך כתיבת והגשת התזה- תשע"ז

מגוון קורסים לתארים מתקדמים במחלקה:

*סוגיות ליבה בסכסוך ישראל-ערב                 
*
איסלאם כדת אברהמית     
*
האביב הערבי במצרים ובמדינות המגרב   
*
יחסי ערבים-תורכים בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית 
​*
שבטים ושבטיות במפרץ הפרסי 

*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו באנגלית וביהדות לתארים מתקדמים.

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים.

*כפוף לתקנון הוועדה לתארים מתקדמים.

**השלמות לסטודנט שלא למד תואר ראשון במזרח תיכון:

1. קורס מבוא למזרחנות (19105) בהיקף 2 ש"ש
2. קורס מבוא לתולדות האסלאם (19101) בהיקף 2 ש"ש
3. קורס מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה (19103) בהיקף 2 ש"ש
4. קורס ערבית למתחילים (36001) בהיקף 6 ש"ש
5. קורס ערבית למתקדמים (36009) בהיקף 4 ש"ש