Contact

המחלקה ללימודי המזה"ת

בנין 410, חדר 15.

טלפון- 03-5317407

מייל- Mideast.Dept@biu.ac.il

בשל מגפת הקורונה, קבלת הקהל תתקיים ב-Zoom בימים א,ג,ה בין השעות 12:00-10:00 בקישור שלהלן: https://us02web.zoom.us/j/86810614161?pwd=eTRoYmVaVTdiZXhuUSszaU9IME1KUT09 
 
על מנת לייעל את המענה ולמקד את נושא הפנייה הגדרנו את תפקידי המנהל על פי נושאים:

רינת קליין- מרכזת המחלקה

אושרית מנדלוביץ- ייעוץ לסטודנטים