Contact

המחלקה ללימודי המזה"ת

בנין 410, חדר 15.

שעות קבלת קהל: ימים א,ב,ד,ה בשעות: 12:00-9:30

ביום ג'-לא תהיה קבלת קהל

טלפון- 03-5317407

מייל- Mideast.Dept@biu.ac.il

 

על מנת לייעל את המענה ולמקד את נושא הפנייה הגדרנו את תפקידי המנהל על פי נושאים:

רינת קליין- מרכזת המחלקה

נעמי מורגנשטרן- מנהלת פרויקטים מיוחדים ומטפלת בעבודות באיחור לכל התארים. 

אושרית מנדלוביץ- ייעוץ סטודנטים

כמו כן, פרופ' אדם סילברסטיין הינו היועץ האקדמי של המחלקה.