"ד"ר יוסי מן"

Dr. Joseph Mann

Telephone: 
Fax: 
Office: 

Research interests

The Oil Industry and Energy Markets and Policy; Saudi Arabia and the Arab Gulf States

 

List of Publications