פרופ' מיכאל לסקר

פרופ'
" "
דואר אלקטרוני : 

תחומי עניין במחקר

מצרים וצפון אפריקה ואסלאם באירופה