פרופ' לסקר מיכאל

פרופ'
יושב ראש הועדה לתואר שלישי
פרופ' Michael Laskier
טלפון: 
דואר אלקטרוני : 

תחומי עניין במחקר

מצרים וצפון אפריקה ואסלאם באירופה