תואר שלישי

מסלול רגיל המעניק לסטודנט תואר ד"ר, וכולל כתיבת דיסרטציה והנחיה בתחום הנבחר.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר שני: 90, ציון בתזה: 90. סטודנט שסיים תואר שני ללא תזה, או שמא סיים תואר שני ללא כל הקורסים הנדרשים, יידרש בהשלמות התלויות בלימודיו הקודמים.

היקף הלימודים:

הלימודים מתפרסים על ארבע שנים, עד סוף שנה א' על הסטודנט להגיש הצעת מחקר לדוקטורט.

כמו כן, במהלך הלימודים על הסטודנט לקחת 3 קורסי שמיעה:
 

שם קורס

היקף

הערות

קורסי שמיעה

2 ש"ש 3Xקורסים
סה"כ 6 ש"ש

בקורסים אלו על הסטודנט רק להיות נוכח בהרצאה, ולא יידרש במטלות

*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו ביהדות ואנגלית לתארים מתקדמים.

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים והמסלולים כפופים לתקנון ביה"ס לתארים מתקדמים.

להלן פירוט המרצים במחלקתנו ותחומי התמחותם, על מנת להקל עליכם בבחירת המנחה (גם מרצים זוטרים יכולים לשמש כמנחים, כל עוד מרצה בכיר פורש את חסותו על ההנחיה).

שם המרצה

תחום התמחות

שעות קבלה

מייל

דר' אביב אפרת

 

התנועה של פתהוללה גולן, תנועות דתיות בתורכיה, הקהילות היהודיות של האמפריה העות'מאנית, צופיזם.

ימי ב' 14:00-16:00 בהודעה מראש

Efrat.aviv@biu.ac.il

דר' ארליך מיכאל

 

העיור באזור הים התיכון בימי הביניים; איסלום ושיערוב; היסטוריה צבאית של אזור הים התיכון בימי הביניים – שחזור שדות קרב.

בתיאום מראש

 mikbra@012.net.il

דר' בלנגה יהודה

מצרים ויחסי המעצמות למזרח התיכון

בתיאום מראש

blangabiu@gmail.com

דר' בן-דרור אלעד

הסכסוך הערבי-ישראלי

בתאום מראש

Elad.Ben-Dror@biu.ac.il

דר' ברק אפרים

היסטוריה אינטלקטואלית של המזרח התיכון, כולל פונדמנטליזם אסלאמי, לאומיות ומודרניזציה במצרים

 יום ד' בין השעות 9:00 - 10:00

befraim2@gmail.com

פרופ' טאובר אליעזר

היסטוריה מודרנית של המזה"ת; התנועה הלאומית הערבית; היווצרות מדינות ערב המודרניות; המזה"ת במלחמת העולם הראשונה; סוריה ועיראק; מודיעין בתולדות המזה"ת; הסכסוך הערבי-ישראלי; קנדה והמזה"ת; מלחמת העצמאות (1948).

בתיאום מראש

taubere@mail.biu.ac.il

פרופ' טייטלבאום יהושע

 

חצי האי ערב; ערב הסעודית; שבטים במזרח התיכון;דמוקרטיזציה וליברליזציה במזה"ת; הלאומיות הפלסטינית; צבא וחברה במזה"ת

בתיאום מראש

joshua.teitelbaum@biu.ac.il

פרופ' לב יעקב

 

היסטוריה כלכלית חברתית של המזרח התיכון בימי הביניים בדגש על מצרים וסוריה

שלישי 12:15-13:00

 yglev@actcom.net.il

פרופ' לסקר מיכאל

מצרים וצפון אפריקה ואסלאם באירופה

ימי שלישי בין השעות
 10:00 - 11:45

michael1949@barak-online.net

פרופ' מגן זאב

איראן, היחס בין יהדות ואסלאם ודת האסלאם

בתיאום מראש

maghenz@netvision.net.il

דר' מן יוסף

ערב הסעודית, נסיכויות המפרץ, נפט וכלכלת המזה"ת

בתיאום מראש

yossimann1@gmail.com

ד"ר נאור דן

ארגוני הטרור בלבנון

בתיאום מראש

danaor67@gmail.com

פרופ' סילברסטיין אדם

היסטוריה של המזרח התיכון, משלהי העת העתיקה ועד ימי הביניים, ובמיוחד התייחסות הדתות האברהמיות אחת לשנייה.

בתיאום מראש

adam.silverstein@hotmail.com

פרופ' פריש הלל

תנועה הלאומית הפלסטינית, התהוות המדינה הערבית, סוגיות ביטחון וביטחון לאומי במזה"ת, לימודי ביטחון וטרור במזה"ת

יום ג': 15:00-14:00 בבנין 411 (מקסיקו) חדר 2:27

 hillel.frisch@gmail.com

ד"ר נסיה שמר

משפט מסלמי, הלכה יהודית והלכה מסלמית, יחסים בין יהודים למסלמים.

בתיאום מראש

Nesya.shemer@biu.ac.il

פרופ' שפירא דן

 

האימפריה העת'מאנית, איראן, מיעוטים במזה"ת, כורדים, ארמנים, כוזרים, מרכז אסיה, עמים תורכיים.

בתיאום מראש

shapiradan.apple@gmail.com

 

מסמך הנחיות עבור סטודנט שסיים תואר שני ללא תזה, וצריך להגיש עבודת שוות ערך לתזה תוכלו למצוא כאן.