תואר שלישי

מסלול רגיל המעניק לסטודנט תואר ד"ר, וכולל כתיבת דיסרטציה והנחיה בתחום הנבחר.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר שני: 90, ציון בתזה: 90. סטודנט שסיים תואר שני ללא תזה, או שמא סיים תואר שני ללא כל הקורסים הנדרשים, יידרש בהשלמות התלויות בלימודיו הקודמים.

היקף הלימודים:

הלימודים מתפרסים על ארבע שנים, עד סוף שנה א' על הסטודנט להגיש הצעת מחקר לדוקטורט.

כמו כן, במהלך הלימודים על הסטודנט לקחת 3 קורסי שמיעה:

שם קורס

היקף

הערות

קורסי שמיעה

2 נק"ז 3X קורסים
סה"כ 6 נק"ז

בקורסים אלו על הסטודנט רק להיות נוכח בהרצאה, ולא יידרש במטלות

*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו ביהדות ואנגלית לתארים מתקדמים.

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים והמסלולים כפופים לתקנון ביה"ס לתארים מתקדמים.

להלן פירוט המרצים במחלקתנו ותחומי התמחותם, על מנת להקל עליכם בבחירת המנחה (גם מרצים זוטרים יכולים לשמש כמנחים, כל עוד מרצה בכיר פורש את חסותו על ההנחיה).

שם המנחה

תחום התמחות

מייל

פרופ' ארליך מיכאל

העיור באזור הים התיכון בימי הביניים; איסלום ושיערוב; היסטוריה צבאית של אזור הים התיכון בימי הביניים – שחזור שדות קרב.

mikbra@012.net.il

ד"ר אלשיך אלי רדיקליות דתית, פונדמנטליזם אסלאמי (מהאחים המוסלמים ועד הסלפים-הג'האדים), והלכה אסלאמית. ealshech@gmail.com 

ד"ר בלנגה יהודה

מצרים ויחסי המעצמות למזרח התיכון

blangabiu@gmail.com  

 

פרופ' בן-דרור אלעד

הסכסוך הערבי-ישראלי

Elad.Ben-Dror@biu.ac.il           

 

פרופ' טאובר אליעזר

היסטוריה מודרנית של המזה"ת; התנועה הלאומית הערבית; היווצרות מדינות ערב המודרניות; המזה"ת במלחמת העולם הראשונה; סוריה ועיראק; מודיעין בתולדות המזה"ת; הסכסוך הערבי-ישראלי; קנדה והמזה"ת; מלחמת העצמאות (1948).

taubere@mail.biu.ac.il

פרופ' טייטלבאום יהושע

חצי האי ערב; ערב הסעודית; שבטים במזרח התיכון; דמוקרטיזציה וליברליזציה במזה"ת; הלאומיות הפלסטינית; צבא וחברה במזה"ת

joshua.teitelbaum@biu.ac.il

פרופ' מגן זאב

איראן, היחס בין יהדות ואסלאם ודת האסלאם

ZeevMaghen@gmail.com          

ד"ר מכליס אלישבע

איראן ובעיראק (פוליטיקה, דת וחברה), השיעה בעת החדשה, אסלאם מודרני.

machlise@post.tau.ac.il

ד"ר מן יוסף

ערב הסעודית, נסיכויות המפרץ, נפט וכלכלת המזה"ת

yossimann1@gmail.com           

 

ד"ר שמר נסיה

משפט מסלמי, הלכה יהודית והלכה מוסלמית, יחסים בין יהודים למוסלמים.

Nesya.shemer@biu.ac.il

פרופ' שפירא דן

האימפריה העות'מאנית, איראן, מיעוטים במזה"ת, כורדים, ארמנים, כוזרים, מרכז אסיה, עמים תורכיים.

shapiradan.apple@gmail.com

נהלי עבודה שוות ערך והשלמת תזה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

חוברת פרטי מידע תשפ"ג