מסלול ישיר לתואר שלישי

תנאי קבלה:

מיועד למי שלמד בתואר הראשון מזרח תיכון בבר אילן במסלול ראשי או מורחב, וסיים בממוצע 90. 

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 14 ש"ש בלימודי המזרח התיכון, ו-3 קורסי שמיעה כפי שנדרש בתואר השלישי.
במסלול זה על הסטודנט לכתוב הצעת מחקר לדוקטורט ולכן איננו מחוייב בכתיבת תיזה.

להלן תכנית הלימודים המוצעת:

שם קורס

היקף

הערות

מבוא למחקר מתקדם

2 ש"ש

 

הרצאות בחירה תואר שני

2 ש"ש 2Xקורסים
סה"כ 4 ש"ש

 

סמינריון בחירה תואר שני

2 ש"ש 

 
פרסית\תורכית

 

4 ש"ש סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 2 ש"ש בלבד.

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 ש"ש

 

כמו כן, על הסטודנט לקחת 3 קורסי שמיעה:
 

שם קורס

היקף

הערות

קורסי שמיעה

2 ש"ש 3Xקורסים
סה"כ 6 ש"ש

בקורסים אלו על הסטודנט רק להיות נוכח בהרצאה, ולא יידרש במטלות.
 

מגוון קורסים לתארים מתקדמים במחלקה:

*סוגיות ליבה בסכסוך ישראל-ערב                 
*איסלאם כדת אברהמית     
*האביב הערבי במצרים ובמדינות המגרב   
*יחסי ערבים-תורכים בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית 
​*שבטים ושבטיות במפרץ הפרסי 

*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו באנגלית וביהדות לתארים מתקדמים.

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים והמסלולים כפופים לתקנון ביה"ס לתארים מתקדמים.