מסלול ישיר לתואר שלישי

תנאי קבלה:

מיועד למי שלמד בתואר הראשון מזרח תיכון בבר אילן במסלול דו-חוגי או חד-חוגי, וסיים בממוצע 90. 

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 14 נק"ז בלימודי המזרח התיכון, ו-3 קורסי שמיעה כפי שנדרש בתואר השלישי.
במסלול זה על הסטודנט לכתוב הצעת מחקר לדוקטורט ולכן איננו מחוייב בכתיבת תיזה.
מוזמנים להכיר את
 המנחים לכתיבת הדוקטורט.

להלן תוכנית הלימודים המוצעת:

שם קורס

היקף

הערות

מבוא למחקר מתקדם

2 נק"ז

 

הרצאות בחירה תואר שני

2 נק"ז 2Xקורסים
סה"כ 4 נק"ז

 

סמינריון בחירה תואר שני

2 נק"ז 

 
פרסית

 

4 נק"ז סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 2-4 נק"ז בלבד.

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 נק"ז

 

כמו כן, על הסטודנט לקחת 3 קורסי שמיעה:

שם קורס

היקף

הערות

קורסי שמיעה

2 נק"ז 3Xקורסים
סה"כ 6 נק"ז

בקורסים אלו על הסטודנט רק להיות נוכח בהרצאה, ולא יידרש במטלות

מגוון קורסים לתארים מתקדמים במחלקה:

*סוגיות ליבה בסכסוך ישראל-ערב                 
*איסלאם כדת אברהמית     
*האביב הערבי במצרים ובמדינות המגרב   
*יחסי ערבים-תורכים בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית 
​*שבטים ושבטיות במפרץ הפרסי 

*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו באנגלית וביהדות לתארים מתקדמים.

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתוכניות הלימודים והמסלולים כפופים לתקנון ביה"ס לתארים מתקדמים.