מסלול משולב לתואר שלישי

מסלול מומלץ! – מיועד לסטודנטים בעלי תואר ראשון במזה"ת. 

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים לרכוש השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, לצד עבודת מחקר מעמיקה, בליווי מנחה מתוך המחלקה.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון: 76. על הסטודנט להירשם כרגיל למסלול תואר שני עם תיזה. במידה ובמהלך השנתיים, ולא מעבר לכך, ילמד את כל נקודות הזכות הנדרשות (14 ש"ש - ראו בהמשך), יסיימם בציונים גבוהים והצעת מחקר שיגיש תאושר (על הצעת המחקר להיות ברמת הצעת מחקר לדוקטורט) - כל זה במהלך השנתיים, יוכל הסטודנט להגיש מועמדות למסלול זה. במידה ויתקבל, הוא לא יצטרך לכתוב תזה ויתחיל בכתיבת הדוקטורט. 

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 14 ש"ש בלימודי המזרח התיכון ויגיש הצעת מחקר לדוקטורט במשך שנתיים.

להלן תכנית הלימודים המוצעת: 

 

שם קורס

היקף

הערות

מבוא למחקר מתקדם

2 ש"ש

 

הרצאות בחירה תואר שני

2 ש"ש X 2 קורסים
סה"כ 4 ש"ש

 

סמינריון בחירה תואר שני

2 ש"ש 

 
פרסית\תורכית

 

4 ש"ש סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 2 ש"ש בלבד.

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 ש"ש

 

הצעת מחקר לתזה 

על ההצעה להיות ברמה של הצעת מחקר לדוקטורט, ועליה להיות מאושרת בתוך השנתיים. 

 

מגוון קורסים לתארים מתקדמים במחלקה:

*סוגיות ליבה בסכסוך ישראל-ערב                 
*איסלאם כדת אברהמית     
*האביב הערבי במצרים ובמדינות המגרב   
*יחסי ערבים-תורכים בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית 
​*שבטים ושבטיות במפרץ הפרסי 

במידה והסטודנט יתקבל למסלול המשולב, במהלך כתיבת הדוקטורט יהיה עליו לקחת 3 קורסי שמיעה:

 

שם קורס

היקף

הערות

קורסי שמיעה

2 ש"ש 3Xקורסים
סה"כ 6 ש"ש

בקורסים אלו על הסטודנט רק להיות נוכח בהרצאה, ולא יידרש במטלות.

*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו ביהדות ואנגלית לתארים מתקדמים.

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים וכפופים לתקנון ביה"ס
 לתארים מתקדמים. הקבלה מותנית באישור ביה"ס לתארים מתקדמים וראש המחלקה ללימודי המזה"ת.