תואר שני

לימודי התואר השני במחלקה ללימודי המזרח התיכון קיימים בשלושה מסלולים: מסלול א'+ב' הכולל הגשת עבודת גמר, מסלול ג' ללא הגשת עבודת גמר.

מסלול א'

תכלית לימודי התואר השני במסלול א' הינה להביא אתכם ליכולת לכתוב עבודת מחקר מדעית שיש בה משום תרומה לתחום הנחקר. לצד לימוד קורסים, יהיה עליכם לבחור מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנת הלימודים הראשונה. 
מידע על היקף הקורסים בו תידרשו ניתן למצוא בדף תואר שני עם תזה.

מסלול ב'

במסלול זה תרכשו השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, במגמת מודיעין במרחב הדיגיטלי והסייבר עם תזה. מידע על היקף הקורסים בו תידרשו ניתן למצוא בדף תואר שני במגמת מודיעין במרחב הדיגיטלי והסייבר עם תזה 
 

מגמת מודיעין במרחב הדיגיטלי והסייבר

במסלול זה תרכשו השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, ניתן ללמוד במסלול א' או ב'. מידע על היקף הקורסים בו תידרשו ניתן למצוא בדף תואר שני ללא תזה במגמת מודיעין במרחב הדיגיטלי והסייבר