תואר שלישי

תכלית לימודי התואר השלישי במחלקה ללימודי המזרח התיכון הינה להביא את הסטודנט ליכולת לכתוב עבודת מחקר מדעית בהיקף מלא שיש בה חדשנות ותרומה משמעותית לקידום התחום הנחקר. 

לצד המסלול הרגיל לתואר שלישי, קיימות אפשרויות נוספות:

*ניתן להמשיך ללימודי התואר השלישי ישירות לאחר לימודי התואר הראשון - פרטים נוספים על מסלול זה תוכלו למצוא בלשונית מסלול ישיר לתואר שלישי.

*קיים גם מסלול משולב, המשלב את לימודי התואר השני (מסלול א' - עם תזה) והתואר השלישי - פרטים נוספים על מסלול זה תוכלו למצוא בלשונית מסלול משולב לתואר שלישי.

להלן פירוט המרצים במחלקתנו ותחומי התמחותם:

שם המנחה

תחום התמחות

מייל

פרופ' ארליך מיכאל

העיור באזור הים התיכון בימי הביניים; איסלום ושיערוב; היסטוריה צבאית של אזור הים התיכון בימי הביניים – שחזור שדות קרב.

mikbra@012.net.il

ד"ר אלשיך אלי רדיקליות דתית, פונדמנטליזם אסלאמי (מהאחים המוסלמים ועד הסלפים-הג'האדים), והלכה אסלאמית. ealshech@gmail.com 

ד"ר בלנגה יהודה

מצרים ויחסי המעצמות למזרח התיכון

blangabiu@gmail.com  

 

פרופ' בן-דרור אלעד

הסכסוך הערבי-ישראלי

Elad.Ben-Dror@biu.ac.il           

 

פרופ' טאובר אליעזר

היסטוריה מודרנית של המזה"ת; התנועה הלאומית הערבית; היווצרות מדינות ערב המודרניות; המזה"ת במלחמת העולם הראשונה; סוריה ועיראק; מודיעין בתולדות המזה"ת; הסכסוך הערבי-ישראלי; קנדה והמזה"ת; מלחמת העצמאות (1948).

taubere@mail.biu.ac.il

פרופ' טייטלבאום יהושע

חצי האי ערב; ערב הסעודית; שבטים במזרח התיכון; דמוקרטיזציה וליברליזציה במזה"ת; הלאומיות הפלסטינית; צבא וחברה במזה"ת

joshua.teitelbaum@biu.ac.il

פרופ' מגן זאב

איראן, היחס בין יהדות ואסלאם ודת האסלאם

ZeevMaghen@gmail.com          

ד"ר מכליס אלישבע

איראן ובעיראק (פוליטיקה, דת וחברה), השיעה בעת החדשה, אסלאם מודרני.

machlise@post.tau.ac.il

ד"ר מן יוסף

ערב הסעודית, נסיכויות המפרץ, נפט וכלכלת המזה"ת

yossimann1@gmail.com           

 

ד"ר שמר נסיה

משפט מסלמי, הלכה יהודית והלכה מוסלמית, יחסים בין יהודים למוסלמים.

Nesya.shemer@biu.ac.il

פרופ' שפירא דן

האימפריה העות'מאנית, איראן, מיעוטים במזה"ת, כורדים, ארמנים, כוזרים, מרכז אסיה, עמים תורכיים.

shapiradan.apple@gmail.com