מגמת מודיעין במרחב הדיגיטלי והסייבר - ללא תזה

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים לרכוש השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, ללא הגשת עבודת מחקר - תזה.

לברושור התוכנית לחצו כאן.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון: 76.

**סטודנטים שלא למדו ערבית בתואר הראשון ואין ברשותם בגרות בהיקף 4 יח"ל בציון 80 או 5 יח"ל בציון 70 בערבית יתקבלו ללימודים כאשר ישלימו את לימודי המכינה לערבית בציון 75. 

**סטודנט שלא למד מזרח תיכון בתואר הראשון, יידרש בהשלמות התלויות בלימודיו הקודמים.

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 18 נק"ז בלימודי המזרח התיכון, כאשר הלימודים מתפרסים על שנה וסמסטר קיץ.

להלן תוכנית הלימודים המוצעת:

 

שם קורס

היקף

הערות

שנה א'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

2

סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 4 נק"ז 

סוגיות מודיעיניות במזה"ת

2

 

התמחות מעשית בלימודי מזרח תיכון דיגיטליים

2

 

אסלאם ורדיקליות בעידן הסייבר

2

 

סמינריון: שימושי מחשב ובינה מלאכותית בניתוח מידע בהקשר המזרח תיכוני

2

 

המשך פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

2

 

סמסטר קיץ

סמינריון: איראן הבתר-מהפכנית בתקשורת וברשתות

2

 

ערבית מדוברת

2

 

סמינריון: אסלאם ישראלי במרחב הווירטואלי

2

 

*ייתכנו שינויים בתוכניות הלימודים

 

**השלמות לסטודנט שלא למד תואר ראשון במזרח תיכון:

  1. מבחן פטור מהדרכה ביביליוגרפית - מבחן פטור
  2. קורס מבוא לתולדות האסלאם (19101) - יילמד כמתוקשב
  3. קורס מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה (19103) - יילמד כמתוקשב
  4. קורס ערבית למתחילים (36001) בהיקף 6 נק"ז וקורס ערבית למתקדמים (36009) בהיקף 4 נק"ז אשר יילמדו במכינה לערבית לפני שנת הלימודים. (בוגר 5 יחידות ערבית בציון 70 ומעלה או 4 יחידות בציון 80 ומעלה, פטור מקורסים אלו)

**חובות נוספים באוניברסיטת בר-אילן:

  1. לימודי אנגלית – סטודנט הלומד במסלול ללא תזה, פטור מלימודי אנגלית בתואר השני. 
  2. לימודי יסוד ביהדות – על הסטודנט לפנות ללימודי יסוד ביהדות ולבדוק את חובותיו. במידת הצורך, אנו ממליצים לסטודנט לבדוק אפשרות ללמוד קורסים מתוקשבים ביהדות ללא חובת נוכחות: 03-5318361, yesod@biu.ac.il
  3. יש לעקוב אחר תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים