תואר שני עם תזה

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים לרכוש השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, לצד עבודת מחקר מעמיקה, בליווי מנחה מתוך המחלקה. רשימת מנחים לתזה

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון: 76.

**סטודנט שלא למד מזרח תיכון בתואר הראשון, יידרש בהשלמות התלויות בלימודיו הקודמים.

 

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 14 נק"ז בלימודי המזרח התיכון, כאשר הלימודים מתפרסים על שנתיים.

להלן תוכנית הלימודים המוצעת:

 

שם קורס

היקף

הערות

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

2

סטודנט שלמד בתואר ראשון פרסית\תורכית בבר אילן, יידרש ללמוד במקום שפה – קורס בחירה בהיקף 4 נק"ז בלבד

סוגיות מודיעיניות במזה"ת

2

 

מבוא למחקר מתקדם

2

 

אסלאם ורדיקליות בעידן הסייבר

2

 

סמינריון MA לבחירה

2

 

המשך פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

2

 

קורס בחירה מהמחלקה לערבית

2

 

*ייתכנו שינויים בתוכניות הלימודים

 

**השלמות לסטודנט שלא למד תואר ראשון במזרח תיכון:

  1. קורס מבוא למזרחנות (19105) - מבחן פטור
  2. קורס מבוא לתולדות האסלאם (19101) - יילמד כמתוקשב
  3. קורס מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה (19103) - יילמד כמתוקשב
  4. קורס ערבית למתחילים (36001) בהיקף 6 נק"ז וקורס ערבית למתקדמים (36009) בהיקף 4 נק"ז אשר יילמדו במכינה לערבית או לחילופין כקורסים במהלך השנה. (בוגר 5 יחידות ערבית בציון 70 ומעלה או 4 יחידות בציון 80 ומעלה, פטור מקורסים אלו)

**חובות נוספים באוניברסיטת בר-אילן:

  1. לימודי אנגלית – על הסטודנט לפנות למדור אנגלית שפה זרה ולבדוק את חובותיו בתואר השני: 03-5318237, efl.unit@biu.ac.il
  2. לימודי יסוד ביהדות – על הסטודנט לפנות ללימודי יסוד ביהדות ולבדוק את חובותיו. במידת הצורך, אנו ממליצים לסטודנט לבדוק אפשרות ללמוד קורסים מתוקשבים ביהדות ללא חובת נוכחות: 03-5318361, yesod@biu.ac.il
  3. יש לעקוב אחר תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים