הספריה

ספריית המחלקה ללימודי המזה"ת ממוקמת בבניין מורשת ישראל 502 חדר 27.