הספריה

ספריית המחלקה ללימודי המזה"ת ממוקמת בבניין מורשת ישראל 502 חדר 27.

קישור לאתר הספריות של האוניברסיטה:

http://www.biu.ac.il/lib/hours.htm

קישורים לעבודות שנכתבו בנושא המזרח התיכון:

רשימת עבודות MA ו-PHD הקיימות בספרייה בתחום המזרח התיכון

עבודות דוקטור שנכתבו בנושא המזרח התיכון

עבודות דוקטור בתהליך כתיבה