מסלול ישיר לתואר שני

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתחיל בלימודי תואר שני כבר במהלך לימודי התואר הראשון. מסלול זה מיועד אך ורק לסטודנטים שבחרו ללמוד במסלול 'חד-חוגי' במחלקה ללימודי המזה"ת באוניברסיטת בר-אילן, ואשר הצטיינו במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם.

מסלול זה מעניק לסטודנט:
פטור מ-4 נק"ז קורסי בחירה מחוץ למחלקה במסגרת התואר הראשון 
פטור מ-2 נק"ז קורס כללי במסגרת התואר הראשון (יש לבחון מול הוועדה לתואר שני האם פטור זה תקף)

בדרך זו הסטודנט יכול ללמוד תואר ראשון ושני ב-4 שנים בלבד!
במידה והסטודנט מעוניין בכתיבת תזה בתואר השני, הוא יכול לבקש מהוועדה לתואר שני לאפשר לו שנת לימודים נוספת.

תנאי קבלה:

המסלול הישיר לתואר שני מיועד לתלמידי המחלקה המצטיינים במסלול חד-חוגי בלבד, אשר סיימו שנה ב' בתואר הראשון בממוצע ציונים 85. כמו כן, אישור הוועדה לתארים מתקדמים.

סיום לימודים:
הענקת התואר השני ניתנת רק לאחר הענקת התואר הראשון.

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 42 נק"ז בלימודי המזרח התיכון בתואר הראשון ו-18 נק"ז בלימודי המזרח התיכון בתואר השני, כאשר הלימודים מתפרסים על 4 שנים (במידה והסטודנט יבחר במסלול עם תזה יהיה עליו ללמוד 14 נק"ז בלימודי המזרח התיכון בתואר השני, כאשר הלימודים מתפרסים על 5 שנים).

שנה א

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

19-105

מבוא למזרחנות

2 נק"ז

 

19-101

מבוא לתולדות האיסלאם

2 נק"ז

 

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2 נק"ז

 

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2 נק"ז

 

36-001

ערבית למתחילים

6 נק"ז (לא נספר בתוך 46 הנק"ז לתואר)

סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלה, פטור מקורס זה

שנה ב

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

הרצאות בחירה בנושא ימי הביניים

2 נק"ז X3קורסים  
סה"כ 6 נק"ז

 
 

פרו-סמנריון בנושא ימי הביניים

2 נק"ז

 
 

הרצאות בחירה בנושא העת החדשה

2 נק"ז6קורסים
סה"כ 12 נק"ז

 
 

פרו-סמנריון בנושא העת החדשה

2 נק"ז X2קורסים 
סה"כ 4 נק"ז

 

36-009

ערבית למתקדמים

4 נק"ז

(לא נספר בתוך 46 נק"ז לתואר אך יכול לשמש את הסטודנט בתור קורסים כללים)

סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלה, פטור מקורס זה

שנה ג

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

סמנריון בנושא ימי הביניים

2 נק"ז

 
 

סמנריון בנושא העת החדשה

2 נק"ז X2קורסים
סה"כ 4 נק"ז

 

36-509

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

2 נק"ז

 

36-535

טקסטים מדיניים וחברתיים

2 נק"ז

 

שנה ג או ד (הסטודנט יוכל לבחור איך לחלק את לימוד הקורסים הבאים בכפוף לדרישות הוועדה לתואר שני - יש להירשם בשנת הלימודים השלישית לקורסים לתואר שני בהיקף של 8 נק"ז לפחות)

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

מבוא למחקר מתקדם

2 נק"ז

 
 

הרצאות בחירה תואר שני

2 נק"ז X 2קורסים
סה"כ 4 נק"ז

 
 

סמינריון בחירה תואר שני

2 נק"ז X 2קורסים
סה"כ 4 נק"ז

סטודנט שיבחר ללמוד במסלול עם תזה יצטרך ללמוד סמינריון בהיקף 2 נק"ז בלבד.

 

סמינר בחירה במחלקה

2 נק"ז

סטודנט שיבחר ללמוד במסלול עם תזה לא יצטרך סמינר בחירה במחלקה.

 

פרסית

4 נק"ז

 

 

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 נק"ז

 

חישוב נקודות לתואר:
סה"כ תואר ראשון מסלול חד-חוגי במסגרת מסלול ישיר 58 נק"ז: 42 נק"ז בפועל במחלקה למזרח תיכון + 10 נק"ז יהדות + 6 נק"ז כללי (יש לבחון מול הוועדה לתואר שני שכן ייתכן ולא ניתן לקבל את הפטור מקורס כללי ע"ס 2 ש"ש וכך על הסטודנט ללמוד בתואר הראשון 60 נק"ז ולא 58 נק"ז). סה"כ תואר שני ללא תזה במסגרת מסלול ישיר: 18 נק"ז, סה"כ תואר שני עם תזה במסגרת מסלול ישיר: 14 נק"ז. (יש להתעדכן מול הוועדה לתואר שני האם מסלול זה מעניק פטור מ-2 נק"ז לימודי יסוד ביהדות מהתואר השני)

*על הסטודנט לברר את חובותיו ביהדות ובאנגלית לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.
*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים.
*יש לעיין בתנאי המסלול המפורטים בתקנון הוועדה לתארים מתקדמים