מסלול ישיר לתואר שני

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתחיל בלימודי תואר שני כבר במהלך לימודי התואר הראשון. מסלול זה מיועד אך ורק לסטודנטים שבחרו ללמוד במסלול 'מורחב' במחלקה ללימודי המזה"ת באוניברסיטת בר אילן, ואשר הצטיינו במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם.

דף זה מתייחס לסטודנטים שכבר החלו את המסלול הישיר (על סטודנטים חדשים המעוניינים במסלול זה, לפנות למזכירות ולברר את הנהלים החדשים).

מסלול זה מעניק לסטודנט פטור מ-8 ש"ש של התואר הראשון הכולל:
-פטור מהרצאה בימי הביניים 
- פטור מהרצאה בעת החדשה 
- פטור משני קורסי בחירה מחוץ למחלקה.

בדרך זו הסטודנט יכול ללמוד תואר ראשון ושני ב-4 שנים בלבד!
במידה והסטודנט מעוניין בכתיבת תזה בתואר השני, הוא יכול לבקש מהוועדה לתואר שני לאפשר לו שנת לימודים נוספת.

תנאי קבלה:

ממוצע שנתיים ראשונות של התואר ראשון במזרח תיכון במסלול 'מורחב': 85 ואישור הוועדה לתארים מתקדמים, ניתן להתקבל למסלול זה בסיום שנה ב' של הלימודים.

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 38 ש"ש בלימודי המזרח התיכון בתואר הראשון ו-18 ש"ש בלימודי המזרח התיכון בתואר השני, כאשר הלימודים מתפרסים על 4 שנים (במידה והסטודנט יבחר במסלול עם תזה יהיה עליו ללמוד 14 ש"ש בלימודי המזרח התיכון בתואר השני, כאשר הלימודים מתפרסים על 5 שנים).

שנה א

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

19-105

מבוא למזרחנות

2 ש"ש

 

19-101

מבוא לתולדות האיסלאם

2 ש"ש

 

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2 ש"ש

 

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2 ש"ש

 

36-001

ערבית למתחילים

6 ש"ש (לא נספר בתוך 46 הש"ש לתואר)

סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלה, פטור מקורס זה

שנה ב

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

הרצאות בחירה בנושא ימי הביניים

2 ש"ש X2קורסים  
סה"כ 4 ש"ש

 
 

פרו-סמנריון בנושא ימי הביניים

2 ש"ש

 
 

הרצאות בחירה בנושא העת החדשה

2 ש"ש5קורסים
סה"כ 10 ש"ש

 
 

פרו-סמנריון בנושא העת החדשה

2 ש"ש X2קורסים 
סה"כ 4 ש"ש

 

36-009

ערבית למתקדמים

4 ש"ש

(לא נספר בתוך 46 ש"ש לתואר אך יכול לשמש את הסטודנט בתור קורסים כללים)

סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלה, פטור מקורס זה

שנה ג

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

סמנריון בנושא ימי הביניים

2 ש"ש

 
 

סמנריון בנושא העת החדשה

2 ש"ש X2קורסים
סה"כ 4 ש"ש

 

36-509

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

2 ש"ש

 

36-535

טקסטים מדיניים וחברתיים

2 ש"ש

 

שנה ג או ד (הסטודנט יוכל לבחור איך לחלק את לימוד הקורסים הבאים)

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

מבוא למחקר מתקדם

2 ש"ש

 
 

הרצאות בחירה תואר שני

2 ש"ש X 2קורסים
סה"כ 4 ש"ש

 
 

סמינריון בחירה תואר שני

2 ש"ש X 2קורסים
סה"כ 4 ש"ש

סטודנט שיבחר ללמוד במסלול עם תזה יצטרך ללמוד סמינריון בהיקף 2 ש"ש בלבד.

 

סמינר בחירה במחלקה

2 ש"ש

סטודנט שיבחר ללמוד במסלול עם תזה לא יצטרך סמינר בחירה במחלקה.

 

פרסית או תורכית

4 ש"ש

 

 

קורס בחירה במחלקה לערבית

2 ש"ש

 

 
*בנוסף, על הסטודנט לברר את חובותיו ביהדות ובאנגלית לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.
 
*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים.
 
*כפוף לתקנון הוועדה לתארים מתקדמים.