מסלול דו-ראשי לא מובנה

במסלול מזרח תיכון דו-ראשי לא מובנה ילמד הסטודנט לימודי המזרח התיכון כמסלול ראשי ומסלול ראשי נוסף לפי בחירתו, בכך יתמחה הסטודנט בלימודי המזרח התיכון תוך שילוב תחום נוסף שיהווה השלמה והרחבה ללימודי המזרח התיכון.

תנאי קבלה: (על המועמד לבדוק שהוא עומד בתנאי הקבלה גם במחלקה הנוספת שיבחר):

*בממוצע בגרות 95 ומעלה, ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי על סמך הבגרות בלבד.

*מועמדים בעלי ממוצע בגרות נמוך מ-95 יכולים להתקבל באמצעות ציון משוקלל של בגרות ופסיכומטרי. ניתן לבדוק את הציונים הנדרשים במערכת הערכת סיכוי קבלה באתר האוניברסיטה.

*שימו לב, הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בבחינת המיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברמה של 85 לפחות לפני פתיחת שנת הלימודים. 

למערכת הערכת סיכוי קבלה לחץ כאן.

בן +26 ולא עומד בתנאי הקבלה? לחץ כאן ובדוק התאמה למכינה.

היקף הלימודים:

במסלול זה ילמד הסטודנט 27 ש"ש בלימודי המזרח התיכון, ומינימום 27 ש"ש במסלול ראשי במחלקה נוספת, כאשר הלימודים מתפרסים על 3 שנים.

שימו לב, על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו.

להלן תכנית הלימודים המוצעת ע"פ חלוקה לשנים לסטודנט שנרשם החל משנת תשע"ז:

שנה א

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

19-105

מבוא למזרחנות

2 ש"ש

 

19-101

מבוא לתולדות האיסלאם

2 ש"ש

 

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2 ש"ש

 

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2 ש"ש

 

36-001

ערבית למתחילים

6 ש"ש (לא נספר בתוך 46 הש"ש לתואר)

סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות לפחות ובציון 70 פטור מקורס זה

שנה ב

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

הרצאות בחירה בנושא ימי הביניים

2 ש"ש

 

 

פרו-סמנריון בנושא ימי הביניים

2 ש"ש

 

 

הרצאות בחירה בנושא העת החדשה

4 קורסים בהיקף 2 ש"ש + קורס בהיקף 1 ש"ש = סה"כ 9 ש"ש

 

 

פרו-סמנריון בנושא העת החדשה

2 ש"ש

 

36-009

ערבית למתקדמים

4 ש"ש

(לא נספר בתוך 46 ש"ש לתואר אך יכול לשמש את הסטודנט בתור קורסים כלליים)

סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלה, פטור מקורס זה

שנה ג

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות

 

סמנריון בנושא העת החדשה

2 ש"ש

 

 

סמנריון בנושא העת החדשה או בנושא ימי הביניים

2 ש"ש

 

 

חישוב נקודות לתואר: סה"כ לתואר: מינימום 64 ש"ש הכוללים:
מזרח תיכון- 27 ש"ש
מסלול ראשי נוסף- מינימום 27 ש"ש (תלוי במחלקה הראשית הנוספת)
יהדות- 10 ש"ש
קורסים כלליים - סטודנט שלמד את הקורס 'ערבית למתקדמים' בבר אילן יוכל להחשיב אותו כקורס כללי ובכך להגיע למכסת הנקודות הנדרשת. במידה ולא למד קורס זה בבר-אילן, עליו לבדוק חובת לימוד קורסים כלליים.

מגוון קורסי בחירה במחלקה:

*ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי   *מלחמת האזרחים בסוריה   
*התנועה הלאומית-פלסטינית                             *סודות ומזימות במזה"ת 
*מלחמות ישראל ערב                                        *היסטוריה כלכלית של המזה"ת
*עדות ומיעוטים במזה"ת                                    *סוגיות באסלאם המודרני   
*דמות האוריינטלי בקולנוע המערבי                     *מחאה, מרד ומהפכה    
*סוגיות בלבנון המודרנית                                   *הקדש, מוסדות לימוד וצדקה
*תיאור אישים ופעולותיהם בקוראן                       *היווצרותו של הסהר הפורה המודרני
*עיון במשנתם של האחים המוסלמים                   *תורכיה והנהגתה
*גיאוגרפיה היסטורית של אל-שאם                      *פליטים ומהגרים    
*קריאה מודרכת בכתבי אויליא צ'לבי                    *תעשיות הנפט במזה"ת                                       
*האסלאם והאיסלאמיזם באירופה                       *העדה השיעית בלבנון     
*איסלאם ואיסלאמיזם במרחב הבתר-סובייטי       *ממלכת ירושלים הצלבנית
*הנאציזם הגרמני והפאשיזם האיטלקי במזה"ת    *מיעוטים דתיים ולאומיים                    

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתכניות הלימודים.  
  כמו כן, יש לשים לב שמידע זה רלוונטי לסטודנטים החל משנת הלימודים תשע"ז.