" "
ראש המחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן

פרופ' זאב מגן

דואר אלקטרוני : 
משרד : 
שעות קבלה : 

תחומי עניין במחקר

איראן, היחס בין יהדות ואסלאם ודת האסלאם