Placeholder Image
מרצה במחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן

פרופ' דן שפירא

דוא"ל
shapiradan.apple@gmail.com
משרד
בנין יהדות 410 קומת כניסה חדר 12
שעות קבלה
בתיאום מראש במייל
  קורות חיים

  השכלה:

  2000-1999  פוסט דוקטורט, מדעי הדתות, האונ' העברית  

  1999-1993  תואר שלישי, לימודים איראניים ומדעי הדתות, האונ' העברית

  1993-1991  תואר שני, לשונות היהודים, לימודים איראניים, האונ' העברית

  1991-1987  תואר ראשון, שפות שמיות עתיקות, לימודים הודיים, איראניים, ארמניים וקווקאזיים + לימודי הדתות ושפה 
                      וספרות ערבית, האונ' העברית

  מחקר

  האימפריה העת'מאנית, איראן, מיעוטים במזה"ת, כורדים, ארמנים, כוזרים, מרכז אסיה, עמים תורכיים.

  פרסומים

  Books

  Avraham Firkowicz in Istanbul (1830-1832): Paving the Way for Turkic Nationalism, KaraM Publishing Co, Ankara 2003

  Books Co-authored

  1 Yaron Ben-Naeh, Dan Shapira & Aviezer Tutiyan. An Annotated English Translation of Debar Sephathayim, an Ottoman Historical Chronicle from the Tulip Period Crimea Written in Hebrew, Academic Press Printing, Bostom, MA; 2021 (in press)

  2 Artem Fedorchuk, Dan Shapira, Daria Vasyutinski, Tombstone Inscriptions from the Jewish Cemetery of Cufut-Qal‘eh, the Crimea. Vol. I: The Oldest and Forged Inscriptions, Brill, Boston and Leiden 2020/1 (in press)

  Books in Preparation

  1 The Khazar History as Reflected in Original Sources [Hebrew] (600 pages; to be submitted)

  2 Reuven Kiperwasser & Dan Shapira, The Talmud of Iran: Wandering traditions and metamorphoses of the knowledge, Strange Stories and Strangers' Stories: Studies in the Imagination and Inspiration of the Babylonian Talmudic Storytelling Culture (550 pages)

  3-6 Tombstone Inscriptions from the Jewish Cemetery of Cufut-Qal‘eh, the Crimea. Vol. II: The Inscriptions from 1649 till the Dissolution of the Crimean Khanate, 2022?; Vol. III: The Inscriptions from the Dissolution of the Crimean Khanate and further, 2023?; Vol. IV: Undated Inscriptions, 2024?: Brill, Boston and Leiden (in preparation)

  Books edited

   1 The Tombstones of the Cemetery of the Karaite Jews in Çufut-Qal‘eh (the Crimea). Report of the Ben-Zvi Institute Expedition. A Collection of Studies, edited by Dan D.Y. Shapira, Ben-Zvi Institute, Jerusalem 2008 [Hebrew; 563 pages; Maṣṣəbot beyt ha‘ləmin šel hayəhudim haqara’im bəÇufuṭ-Qal‘eh, Qrim]

  2 Mountain Jews Between Past and Present, ed. by Dan D.Y. Shapira, Dahan Center, Bar-Ilan University, Ramat Gan 2010 [Hebrew]

  Books co-edited

  1 Khazars, ed. by V. Petrukhin, W. Moskovich, A. Fedorchuk, A. Kulik, D. Shapira (Jews and Slavs, Vol. 16), Gesharim, Jerusalem & Moscow 2005

  2 Eastern European Karaites in the Last Generations, ed. by Dan D.Y. Shapira and Daniel J. Lasker, Ben-Zvi Institute and the Center for the Study of Polish Jewry and its Culture, Jerusalem 2011 [English and Hebrew]

  3 Jews of Georgia and the Caucasus, ed. by Reuven Enoch, D. Shapira, et al., Tbilisi and Ramat Gan (in press)      

  4 The Catalogue of the Hebrew Inscriptions from the Pre-Ottoman and the Ottoman Periods from Mangup-Qal‘eh, the Crimea, by N. Kashovskaya and M. Ezer, ed. by Dan Shapira et al., Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2020/1?

  5 Armenia, Iran, and Beyond: Festschrift for James Russell, ed. Geoffrey Herman, Dan Shapira, Alan Williams (in preparation) 2023          

  1997 Chapters in books

  1.1. “The Perfect Man in Iranian Traditions”, The Perfect Man, ed. Sharif Shukurov, Moscow 1997, pp. 213-232 [Russian: “Sovershennyj Chelovek v Iranskix Tradicijax”, Sovershennyj Chelovek, izdal Sharif Shukurov, Moscow]

  1998 Journals

  1. “An Aramaic-Irano-Armenian Note”, Iran & Caucasus II, Research Papers from the Caucasian Centre for Iranian Studies, Yerevan, edited by Garnik Asatrian, Teheran 1998, pp. 92-101

  1.2. “Two Names of the First Khazar Jewish Beg”, Archivum Eurasiae Medii Aevi 10 (1998-1999), pp. 231-240

  1999 Journals

  1.1. “Manichaios, Jywndg Gryw and Some Other Manichaean Terms and Titles”, Irano-Judaica IV, ed. Shaul Shaked and Amnon Netzer, Jerusalem 1999, pp. 122-150

  1.2. “Qissa-ye Dâni’êl - or 'The Story of Dâni’êl' - in Judaeo-Persian: The Text and its Translation”, Sephunot 22 (1999), pp. 337-366

  "'קיצהֽ דיניאל', - או 'מעשה דניאל': החיבור ותרגומו", ספונות 22, עמ' 337-366

  1.3. “Books for Brides”, Hadshot ha-Shomronim 1999 (9-11), pp. 733-735 [Hebrew]

  "ספרים תמורת כלות: גולי שומרון מול יושבי שומרון" חדשות השומרונים (תשנ"ט) 9-11, עמ' 733-735

  2000 Journals

  1.1. “אין מזל לישראל: Celestial Race, the Jews”, Kabbala: International Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 5 (Los Angeles 2000), p. 111-128

  1.2. “Pahlavi References to Armenia”, Iran & Caucasus III-IV, Research Papers from the Caucasian Centre for Iranian Studies, Yerevan, edited by Garnik Asatrian, Teheran 1999-2000, pp. 143-146

  1.3. “A Note on the Garni Inscription”, Iran & Caucasus III-IV, Research Papers from the Caucasian Centre for Iranian Studies, Yerevan, edited by Garnik Asatrian, Teheran 1999-2000, pp. 193-196

  2001 Chapters in Books

  1.1. “A Karaim Poem in Crimean-Tatar from Mangup: a Source for Jewish-Turkish History (Judaeo-Turcica III)”, Jewish-Turkish Encounters. Studies in Jewish-Turkish Relations Throughout the Ages, ed. Mehmet Tütüncü, SOTA, Haarlem 2001, pp. 79-100

  Journals

  1.1. “Anuš and ‘Uθrâ Revised: Notes on Aramaic-Iranian Linguistic Interaction and Mystical Traditions”, Kabbala: International Journal for the Study of Jewish Mystical Texts, Vol. 6 (2001), p. 151-182

  1.2. “Was There Geographical Science in Sasanian Iran?”, Acta Orientalia Academiae Scientiorum Hungaricae, Vol. 54 (2-3), Budapest 2001 ), pp. 319-338

  1.3. “Biblical Quotations in Pahlavi”, Henoch 23 (2001), pp. 187-195

  1.4. G. Akhiezer & D. Shapira, “Karaites in Poland-Lithuania Up to the 18th Century”, Pe‘amim 89 (2001), pp. 19-60 [Hebrew; Qara’im bəLiṭa’ u-bəWohlin-Galiṣiyah ‘ad hame’ah h-18]

  גולדה אחיעזר ודן שפירא, "קראים בליטא ובווהלין-גליציה עד המאה הי"ח", פעמים  89 , עמ' 60-19

  1.5. “A Karaite from Wohlynia Meets a Zoroastrian from Baku”, Iran  &Caucasus V, Research Papers from the Caucasian Centre for Iranian Studies, Yerevan, edited by Garnik Asatrian, Teheran 2001, pp. 105-6

  2002 Chapters in books

  1.1. “Miscellanea Judaeo-Turkica: Four Judeo-Turkic Notes (Judaeo-Turcica IV)”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 27 (2001-2002) [Shaul Shaked Festschrift], pp. 475-496

  1.2. “Bulgar-Khazar Rivalry: Notes on Ethnical Historio-Psychology”, Khazarskij Almanakh Vol. I (Proceedings of the Third International Khazar Colloquium), Kharkiw (Kharkov) 2002, pp. 214-224

  1.3. “Some New Data on the Karaites in Wolhynia and Galicia in the 18th Century”, Karaimy Halyča: Istoriia ta Kul'tura / The Halych Karaims: History and Culture, ed. I. Jurchenko (L'viv-Halyč 2002), pp. 11-23

  Journals

  1.1. “Zoroastrian Sources on Black People”, Arabica XLIX,1 (Paris 2002), pp. 117-122

  1.2. “Irano-Slavono-Tibetica: Some Notes on Šaxaiša, Mithra, Lord Gshen-rab, Bon, and a Modern Myth”, Xristianskij Vostok NS 3(9), (St. Petersbourg & Moscow 2002), pp. 308-317

  1.3. “A New Version of the Karaim Poem in Crimean-Tatar from Mangup ('Pesn' o Mangupe' 1793 goda: neizvestnyj istochnik po istorii karaimov Kryma)”, Vestnik Jevrejskogo Universiteta v Moskve, 7 (25) (Moscow-Jerusalem 2002), pp. 283-294 [Russian]

  1.4. “A New Collection of Documents on Karaites in Eastern Europe at the Ben-Zvi Institute”, Pe‘amim 90 (2002), pp. 155-172 [Hebrew]

  "אוסף חדש במכון בן-צבי של מסמכים קראיים ממזרח אירופה", פעמים 90, תשס"ב, עמ' 155-172

  1.5. “From 'Our Exile' to Sichem: Abraham Firkowicz visits the Samaritans”, Cathedra 104 (June 2002), pp. 85-94 [Hebrew]

  "מ'גלותנו לשכם': אברהם פירקוביץ אצל השומרונים", קתדרה 104 (2002/תשס"ב), עמ' 94-85

  2003

  Chapters in books

  1.1. “The Turkic Languages and Literatures of the Eastern European Karaites”, A Guide to Karaite Studies: An Introduction to the Literary Sources of Medieval and Modern Karaite Judaism, ed. M. Polliack, Leiden Brill 2003, pp. 657-707

  1.2. “Beginnings of the Karaites of the Crimea Prior to the Early Sixteenth century”, A Guide to Karaite Studies: An Introduction to the Literary Sources of Medieval and Modern Karaite Judaism, ed. M. Polliack, Leiden Brill 2003, pp. 709-728

  1.3. “Judaeo-Persian Translations of Old Persian Lexica: A Case of Linguistic Discontinuity”, Persian Origins - Early Judaeo-Persian and the Emergence of New Persian. Collected Papers of the Symposium, Goettingen 1999, ed. by L. Paul, Wiesbaden 2003, pp. 221-242

  Journals

  1.1. “Yitshaq Sangari, Sangarit, Bezalel Stern, and Avraham Firkowicz: Notes on Two Forged Inscriptions”, Archivum Eurasiae Medii Aevi 12 (2002-2003), pp. 223-260

  1.2. “Bel and the Dragon: A Judaeo-Persian Version of the Biblical Apocrypha”, Irano-Judaica V (2003), pp. 52-67

  1.3. “Avraham Firkowicz in Istanbul”, Jewish Texts and Studies 1 (2003), pp. 1-19 [Hebrew]

  "אברהם פירקוביץ בקושטא", חדשים גם ישנים א (תשסג) עמ' 1-22 (חלק עברי)

  1.4. “A Letter of Beta-Israel to Jerusalem”, Cathedra 110 (2003), pp. 123-128 [Hebrew]

  "איגרת ביתא ישראל לארץ-ישראל מאמצע המאה התשע-עשרה; הנוסח העברי מאוסף פירקוביץ", קתדרה 110 (תשס"ב / 2003), עמ' 128-123

  1.5-6. “Jicxak Sangari, Sangarit, Becalel' Štern i Avraam Firkovič: istorija dvux poddel'nyx nadpisej”, Materialy po Arxeologii, Istorii i Etnografii Tavrii 10 (Simferopol' 2003), pp. 535-555; “Jicxak Sangari, Sangarit, Becalel' Štern i Avraam Firkovič: istorija dvux poddel'nyx nadpisej”, Paralleli הקבלות, 2-3 (Moscow 2003); pp. 363-388 [a slightly different Russian version]

  Review

  1.1 "Jevrejskoje schastije kak sovest' russkoj intelligencii", Paralleli הקבלות, 2-3 (Moscow 2003); pp. 604-610

  2004

  Chapters in books

  1.1. “Nynešneje sostojanije pripisok rukopisej Pervoj Kollekcii Firkoviča”, Proceedings of the 11th International Conference on Jewish Studies, Part 1, Moscow 2004, pp. 102-130 [Russian] / “The Present State of Some Colophons and Marginalia on the Bible Manuscripts in the First Firkowicz Collection”, SEFER International Conference, Vol. 1, Moscow 2004, pp. 102-130 [Russian]

  Journals

  1.1. “Iazuqaiia, Zoroastrians, Manichaeans, Jews and Other Heretics in Mandaean Texts”, Le Muséon 117:3-4 (2004), pp. 243-280

  1.2. “Indeed Ancestral Tombs? – Historical Data and their Modification in the Tombstone Inscriptions of Abraham Firkowicz”, Pe’amim 98-99 (Winter-Spring 2004), pp. 261-318

  "האמנם קברי אבות? נתונים היסטוריים ועיבודם בכתובות המצבות של אברהם פירקוביץ", פעמים 98-99 (2004 / תשס"ד), עמ' 317-261

  2005

  Chapters in books

  1. “Judaization of Central Asian Traditions as Reflected in the so-called Jewish-Khazar Correspondence, with Two Excurses: A. Judah Halevy’s Quotes; B. Eldad Ha-Dani; and With An Addendum”, Khazars, ed. by V. Petrukhin, W. Moskovich, A. Fedorchuk, A. Kulik, D. Shapira (Jews and Slavs, Vol. 16), Gesharim, Jerusalem & Moscow 2005, pp. 503-521

  1. “Pahlavi Flowers”, Languages of Iran: Past and Present. Iranian Studies in memoriam David Neil MacKenzie, ed. by D. Weber, Wiesbaden 2005, pp. 177-184

  1.3. “A Jewish Pan-Turkist: Serayah Szapszal (Şapşaloğlu) and his work Qırım Qaray Türkleri (1928) (Judaeo-Türkica XIII)”, XIV. Türk Tarihi Kongresi Ankara: 9-13 Eylül 2002, Kongreye Sunulan Bildiriler, I. Cilt, Ankara 2005, pp. 187-212

  Journals

  1.1. “A Jewish Pan-Turkist: Serayah Szapszał's Work Qırım Qaray Türkleri”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (58:4) 2005, pp. 349-380

  1.2. “Irano-Slavica. Notes for Iranian, Slavic, Eastern-European ("Russian"), Germanic, Turkic and Khazar Studies”, Archivum Eurasiae Medii Aevi 14 (2005), pp. 197-230

  1.3. D. Shapira & D. Vasyutinsky, “New Samaritan Findings in the Ukrainian National Library”, Hadshot ha-Shomronim 11-15 (2005), pp. 914-915 [Hebrew]

  ד' וסיוטינסקי וד' ד"י שפירא, “כתבי היד השומרוניים בספריית ג' ורנאדסקי, קיוב”, חדשות השומרונים 11-15 (תשס"ה), עמ' 915-914

  Reviews

  1.1. Jurčenko, O. Kefeli, N. Jurchenko, O. Berehovsky, Karaimske kladovišče bilja Halyča, L'viv & Halich 2000”, Pe'amim 103 (Spring 2005), pp. 147-150 [Hebrew]

  "מצבות העליץ': קטלוג של מצבות קראיות ממזרח אירופה", פעמים 103 (תשס" / 2005), עמ' 147-150

  2006

  Journals

  1.1. “Linguistic Adaptation in the Bible Translations into the Turkic Languages of the Karaites”, Massoroth 13-14 (2006), ed. S.E. Fassberg & A. Maman, Jerusalem 2006, pp. 253-278 [Hebrew]

  "סיגול לשוני בתרגומי התנ"ך ללשונות תורכיות של הקראים”, מסורות יג-יד (תשס"ז / 2006), בעריכת ש' פסברג וא' מאמאן, עמ' 277-253

  1.2. D. Vasyutinski & D. D.Y. Shapira, “A Newly Found Collection of Samaritan manuscripts in the V. Vernadsky Ukrainian National Library in Kiev”, Judea and Samaria Research Studies, 15 (Ariel 2006), pp. 221-226

  דריה וסיוטינסקי ודן ד"י שפירא, "אוסף חדש שנמצא בקייב: הערות לקורות חקר השומרונים במאה ה-19", מחקרי יהודה ושומרון טו (תשס"ו / 2006), עמ' 226-221

  1.3. “Kak nabljudatel' transformiruet nabljudaemyj objekt: A. Firkovič na Kavkaze v 1840 g. i v 1849-1850 gg. i ego vlijanie na gorskix jevreev" ["How an Observer Changes the Observed: Avraham Firkowicz in the Caucasus, 1840-41 and 1849-50, and His Impact on the Mountain Jews"], Judaica Rossica, IV (Moscow 2006), pp. 8-30

  1.4. “Stray Notes on Aksum and Himyar”, Scrinium 2 (2006), pp. 433-443

  1.5. “Remarks on Avraham Firkowicz and the Hebrew Mejelis 'Document'”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 59:2 (2006), pp. 131-180

  1.6. “On Avestan Scriptural Sources of Mazdak's Teachings”, Nāme-ye Irān-e Bāstān. International Journal for Ancient Iranian Studies 5/1&2 (2005-6), pp. 63-82

  1.7. “Aramaeo-Judaeo-Armeniaca”, Xristianskij Vostok NS IV (10) (St. Petersburg 2003) [published 2006], pp. 340-346

  1.8 “Harut and Marut, Again”, Scrinium II (2006), pp. 418-432

  1.9. “Tendencies and Agenda in Karaite and Karaite-related Studies in Eastern Europe in the 20th Century”, Pinkas 1 (Vilnius 2006), pp. 333-355

  1.10. “'Tabernacle of Vine': Some (Judaizing?) Features in the Old Georgian Vita of St. Nino”, Scrinium II (2006), pp. 273-306

  1.11. “Mandaean and quasi-Mandaean Prototypes of some expressions in the Greek Cologne Mani Codex: Stray Aramaicist's Notes”, Proceedings of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europea (Ravenna, 6-11 ottobre 2003), ed. by Antonio Clemente Domenico Panaino, A. Piras, Societas Iranologica Europaea, Published by Mimesis Edizioni, Milano 2006, pp. 691-700

  1.12. “Osmanlı Imparatorluğu'nda Karay Matbaası”, Toplumsal Tarih 156 (Aralık 2006), pp. 55-59

  Annotated Translation

  1.1. “The Social Program of the Turkish Republic for Creating Citizens”, by Rifat N. Bali, translated from Turkish into Hebrew and with an Afterword by Dan D.Y. Shapira, Pe‘amim 107 (Spring 2006), pp. 67-104 (Afterword: pp. 96-99).

  רפאת נ' באלי, "התוכנית החברתית של הרפובליקה התורכית ליצירת אזרח למולדת", תרגום עברי מתורכית עם סוף דבר ע"י דן ד"י שפירא, פעמים 107 (אביב תשס"ו), עמ' 67-104 (סוף דבר: עמ' 99-96).

   1.2. "נאצר ח'סרו: ספר המסעות", תרגום מוער מפרסית, עליה לרגל. יהודים, נוצרים, מוסלמים. אסופת מקורות, עורכים: אורה לימור ואלחנן ריינר, אוניברסיטה פתוחה, רעננה 2006, עמ' 152-149

  2007

  Chapters in Books

  1.1. “Armenian and Georgian Sources on the Khazars: A Re-Evaluation”, The World of the Khazars: New Perspectives. Selected Papers from the Jerusalem 1999 International Khazar Colloquium, ed. H. Ben-Shammai, P.B. Golden, A. Roná-Tas, Brill, Leiden 2007, pp. 307-352

  1.2. “Iranian Sources on the Khazars”, The World of the Khazars: New Perspectives. Selected Papers from the Jerusalem 1999 International Khazar Colloquium, ed. H. Ben-Shammai, P.B. Golden, A. Roná-Tas, Brill, Leiden 2007, pp. 291-306

  1.3. “The Mejelis 'Document' and Tapani Harviainen: On Scholarship, Firkowicz and Forgeries”, Omeljan Pritsak Armağanı / A Tribute to Omeljan Pritsak, ed. by Mehmet Alpargu & Yücel Öztürk, Sakarya 2007, pp. 303-393.

  1.4. “The Coming of Wahrām: Iranian Political Messianism from the Chinese Borderland”, Studia Asiatica XI (2010), Changing Paradigms. New Trends in the Study of Iranian Religions, Proceedings  of the “Iranian Religions” Section Being Studia Asiatica VIII (2007), no. 1-2 (appeared in 2010), ed. by Jean Kellens & Mihaela Timuş, pp. 117-133

  Journals

  1.1 “Khazars and Karaites, Again”, Kara Deniz Araştırmaları, (IV/13) (Black Sea Studies in memoriam of Omeljan Pritsak (1919-2006), 2007, pp. 43-64 http://www.karam.org.tr/Makaleler/1471840908_shapira.pdf.

  1.2. “Some Notes on the History of the Crimean Jewry from the Ancient Times Until the End of the 19th Century, With Emphasis on the Qrımçaq Jews in the First Half of the 19th Century”, Jews and Slavs 19 (2007), ed. by W. Moskovich and L. Finberg, Jerusalem–Kyiv: Hebrew University; [Ukrainian] Institute of Jewish Studies, 2007, pp. 65-92

  1.3. “Notes on Early Jewish History in Eastern and Central Europe: The Rus', Khazar and Bulgar Dimensions”, Archivum Eurasiae Medii Aevi, 15 (2006/7), pp.  125-157

  Encyclopaedia Entries

  1.1. “Judeo-Tat”, Encyclopedia Judaica, Vol. 10 (2007), p. 0442

  2008

  Books (as editor)

  1.The Tombstones of the Cemetery of the Karaite Jews in Çufut-Qal‘eh (the Crimea). Report of the Ben-Zvi Institute Expedition. A Collection of Studies, edited by Dan D.Y. Shapira, Ben-Zvi Institute, Jerusalem 2008 [Hebrew; 563 pages; Maṣṣəbot beyt ha‘ləmin šel hayəhudim haqara’im bəÇufuṭ-Qal‘eh, Qrim]

  מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008

  Chapters in Books

  1.1. “Some Remarks on History of Aramaic-speaking Jews and Christians of the Anatolian-Syrian Borderland”, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır / Diyarbakır in the Ottoman Era, ed. by Bahaeddin Yediyıldız & Kerstin Tomenendal, Ankara 2008, Vol. 3, pp. 665-675

  1.2. “Notes on Alans, Khazars and Other Nomads”, Proceedings of the Sarmato-Alanian Colloquy, ed. By Agusti Alemany, Barcelona 2008, pp. ?? (still in press)

  1.3. “Jews in Khazaria”, Encyclopedia of the Jewish Diaspora: Origins, Experiences, and Culture, vol. 3, ed. M. Avrum Ehrlich, Santa Barbara, Ca: ABC-CLIO, 2008, pp. 1097-1104

  1.4-7. “Jevrei v Severnom Pričernomorje ot Drevnosti do rannego Srednevekovja”, Istorija Jevrejev Rossii, Moscow & Jerusalem: Gesharim 2008, Vol. I (ed. A. Kulik), pp. 11-41

  “Jevrei v ranneje Srednevekovje v sosednix s Rossijej stranax”, Istorija Jevrejev Rossii, Moscow & Jerusalem: Gesharim 2008, Vol. I (ed. A. Kulik), pp. 42-72

  “Obščhiny jevrejev Vostoka na territorii Rossijckoj Imperii i Byvšego SSSR”, Istorija Jevrejev Rossii, Moscow & Jerusalem: Gesharim 2008, Vol. I (ed. A. Kulik), pp. 73-85

  “Xazarskoje nasledije v Vostočnoj Jevrope”, Istorija Jevrejev Rossii, Moscow & Jerusalem: Gesharim 2008, Vol. I (ed. A. Kulik), pp. 158-178

  1.8. “Karaite Printing in the Ottoman Empire”, Printing and Publishing in the Middle East. Papers from the Second Symposium on the History of Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East, Bibliothèque nationale de France, Paris 2-4 November 2005, ed. by Philip Sadgrove, Journal of Semitic Studies Supplement 24, Oxford UP 2008, pp. 1-12 (reproduced in Caraimica Quarterly Review 4 (2007), pp. 37-52)

  1.9. “Turkic Languages and Literatures of Karaites Up to the Early 20th Century”, Studies in the Languages and Literatures of Sephardic and Oriental Jewry, ed. by David Bunis et al., Jerusalem 2008, pp. 379-419 [Hebrew]

  "לשונותיהם וספרויותיהם התורכיות של קראי מזרח אירופה", לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם  (Languages and Literatures of Sephardic and Oriental Jews), בעריכת דוד בוניס, יעקב בן-טולילה ואפרים חזן, עורך: דויד מ' בוניס, משגב ירושלים / מוסד ביאליק, ירושלים 2008, עמ'  419-379

  1.10-24.


  1.10. אַרְטְיוֹם פ'ידוֹרְצ'וּק ודן שפירא, "פרק א: חקר בתי העלמין היהודיים של קרים ומעשי אב"ן רש"ף. מצב הבעיה ותולדות המחקר", מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 59-1

  1.11. ארטיום פ'ידורצ'וּק ודן שפירא, "תת-נספח: תעודות המשטרה הרוסיות", מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 71-67

  1.12. דן שפירא, "נספח ג: לוח כוכיזוב", מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 81-78

  1.13. גולדה אחיעזר, מיכאל עזר דן שפירא, פרק ב: המשלחת לקרים והעבודה על 'אבני זכרון', א: המשלחת לקרים, מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 83-91

  1.14. דן שפירא, ב: העבודה על 'אבני זכרון', מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 92-104

  1.15. דן שפירא, מפת פירקוביץ, מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 104-106

  1.16. דן שפירא, ביקור בצ'ופוט-קלעה ביולי / אוגוסט 2000, מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, עמ' 107-106

  1.17. דן שפירא, טיוטות 'אבני זכרון', מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 116-108

  1.18. גולדה אחיעזר, מיכאיל קיזילוב ודן די שפירא, נספח: יחס קראי ברית המועצות לשעבר וקרים למחקרים על צ'ופוט-קלעה, מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 138-117

  1.19. מיכאל עזר ודן שפירא, פרק ג: "הממצא האפיגרפי של משלחת מכון בן-צבי", מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 139-194

  1.20. דן שפירא, פרק ד: לשאלת ייצוגיותו של החומר הכנוס בספר "אבני זכרון", מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, עמ' 195-312

  1.21. דן שפירא, "פרק ה: חוולסון, פירקוביץ וכתובותיהם, מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 337-313

  1.22. דן שפירא, פ ר ק ו: צ'ופוט-קלעה: סקירה היסטורית, מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 384-339

  1.23. דן שפירא, פרק ז: אוליא צ'לבי על יהודי קרים, ו"נספח: "שיר מַנְגוּפּ": תעודות חדשות בתורכית אודות גירוש הקראים ממנגופ, מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 419-385

  1.24. דן שפירא, פרק ח: קראֵי מזרח אירופה ורִקעם התורכי", מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים, דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי - קובץ מחקרים, בעריכת דן ד"י שפירא ,מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשס"ח / 2008, 457-421

  Journals

  1.1. “Persian, and especially Judeo-Persian, in the Medieval Crimea”, Irano-Judaica VI, ed. Sh. Shaked & A. Netzer, Jerusalem 2008, pp.  253-289

  1.2. “Some Notes on Jews and Turks”, Kara Deniz Araştırmaları, (16) (Black Sea Studies 16 (2008), pp. 25-38

  1.3. Reuven Kiperwasser & Dan D.Y. Shapira, “Irano-Talmudica I: The Three-Legged Ass and Ridya in BT Ta'anith: Some Observations About Mythic Hydrology in the Babylonian Talmud and in Ancient Iran”, AJS Review 32:1 (2008), pp. 101-116

  1.4. “Iconoclasts and Khazars, a Note”, Scrinium 4: Patrologia Pacifica. Selected papers presented to the Western Pacific Rim Patristics Society 3rd Annual Conference (Nagoya, Japan, September 29 – October 1, 2006) and other patristic studies, ed. by V. Baranov & B. Lourié (St. Petersburg , 2008), pp. 341-347

   1.5. “Gleanings on Jews of Greater Iran under the Sasanians (According to the Oldest Armenian and Georgian Texts)”, Iran & the Caucasus 12.2 (2008), pp. 191-216

  1.6. A. Libin & D.D.Y. Shapira, Xaзapcкaя  Пapадигма Cталина (к вoпрoсу o pазвитии  мoнистичeскoго взглядa на истoрию- II]), “Stalin’s Khazar Paradigm”, Paralleli / הקבלות 10 (Moscow 2008), pp. 111-160 [Russian] (“Stalin’s Khazar Paradigm”)

  Reviews

  1.1. Review of Mehmet Tütüncü, Turkish Jerusalem (1516-1917). Ottoman Inscriptions from Jerusalem and Other Palestinian Cities, Haarlem 2006: Jerusalem & Eretz-Israel. Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies 6 (2008), pp. 157-160

  "סיקורת על ספר חדש. כתובות מארץ-ישראל העות'מאנית", ירושלים וארץ-ישראל 6 (תשס"ח), עמ' 160-157

  2009

  Chapters in Books

  1.1. “Adaptation of an Ottoman Jewish Community to an Imperial Reality: Crimean Jews in the late 18th to early 19th Century”, Iggud - Selected Essays in Jewish Studies, Vol. 2: History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society, 2009, pp. 17-30

  "הסתגלותה של קהילה יהודית עות'מאנית למציאות אימפריאלית: קראֵי קרים ורבניה בסוף המאה השמונה עשרה ובתחילת המאה התשע עשרה", 'איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות', תולדות עם ישראל והחברה היהודית בת זמננו, כרך ב, ירושלים 2008, עמ' 30-17.

  Journals

  1.1. “Polish Sarmatism, Turkism, and ‘Jewish szlachta’: Some Reflections on a Cultural Context of the Polish-Lithuanian Karaites”, Kara Deniz Araştırmaları 20 (2009), pp. 29-43

  1.2. Дан Шапира, Караимская «Песнь о Мангупе» 1793 года: новый источник для истории караимов Крыма, Caraimica 11 (2009), pр. 17-22

  1.3. “Irano-Arabica: Contamination and Popular Etymology. Notes on the Arabic and Persian Lexicons (With References to Aramaic, Hebrew and Turkic)”, I. Kratschkowski Memorial Volume, ed. by S. Frantzousoff (Христианский Восток 5 (XI), 2003-2008), Издательство “Индрик”, Moscow 2009, pp. 160-191

  Encyclopaedia Entries

  1.1-11. “Avshalomov, Hizqil”, pp. 583-584. “Khwajah Bukhara'i”, “Firkovitch / Firkowicz, Avraham”, pp. 212-213, “Daniyal-Namah”, pp. 25, “Qissa-yi Daniel”, p. 81; “Armenia”, pp. 37-39, “Arak’el of Tabriz”, pp. 36-37, “Mountain Jews”, 78-80; “Krymchaks”, “Halevy, Joseph", pp. 342-343; “Juhuri (Judeo-Tat or Judeo-Tati)”, pp. 276-277, Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Leiden: Brill 2009

  2010

  Chapters in Books

  1.1. “Beginnings of the Jewish Research on the Mountain Jews”, Mountain Jews Between Past and Present, ed. by Dan D.Y. Shapira, Dahan Center, Bar-Ilan University, Ramat Gan 2010, pp. 62-103 [Hebrew]

  "ראשית המחקר היהודי על יהודי הקווקאז", היהודים ההרריים בין עבר להווה, בעריכת דן שפירא, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"ע, עמ' 103-62

  1.2. “Notes on Language Policy in the Twentieth Century: Turkish, Persian and other Oriental Languages”, The European Mind. Narrative and Identity. Proceedings of the X World Congress, International Society for the Study of European Ideas. University of Malta, 24th-29th July 2006, Vol. II, ed. by Henry Frendo, Malta University Press 2010, pp. 678-682

   1.3-6. “Jews in Southern Russia since Antiquity Till the Early Middle Ages”, pp. 23-45 & “Jews in the Early Medieval Period in Lands Adjacent to Russia", 57-80 & “Oriental Jewish Communities in the territories on the Russian Empire and the Former SSSR”, pp. 46-56 &  “Khazar Legacy in Eastern Europe”, pp. 138-158, History of the Jews in Eastern Europe / Russia, ed. by Al. Kulik, Zalman Shazar Centre, Jerusalem 2010 [Hebrew]

  1.7. “The Mamshukh Circassian Jews: A Jewish Community that never existed”, Studia Anthropologica. Festschrift in Honour of Michael Chlenov, ed. by A. Fedorchuk and S. Chlenova, Gesharim: Moscow and Jerusalem 2010, pp. 139-144

  Journals

  1. “On Kings and on the Last Days in Seventh Century Iraq: A Mandaean Text and its Parallels: Mandaean History and Eschatology”, ARAM 22 (2010), pp. 133-170

  1.“Iрано-Славика: Нотатки щодо іранських, слов’янських, східно-європейських («руських»), германських, тюркських та хазарських студій, Ruthenica VI (Kiev 2007), pp. 7-36 [an Ukrainian Translation of: “Irano-Slavica. Notes for Iranian, Slavic, Eastern-European ("Russian"), Germanic, Turkic and Khazar Studies”, AHMEa 14 (2005), pp. 197-230

  1.3. “Īrān-o Tūrān: On Iranian (and Quasi-Iranian) in the Ruhnama”, Iran and the Caucasus 14.2 (2010), pp. 58-70

  1.4. “Yiddish–German, Slavic, Or Oriental?”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt : 6 Sayı: 24, Kış (2010), pp. 127-140

  Reviews

  1. A Review of the Hebrew Section of the Book: Languages and Literatures of Sephardic and Oriental Jews, Israel Studies in Language and Society 3(1) 2010, pp. 152-159

  שפה וחברה, "על המאמרים העבריים בספר "לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם": ביקורת עם צאת הספר. דוד מ' בוניס (עורך). לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם – החלק העברי", עינונים בשפה וחברה 3 (2010), עמ' 159-152

  2011

  Chapters in Books

  1.1. “Introduction”, Eastern European Karaites in the Last Generations, ed. by Dan D.Y. Shapira and Daniel J. Lasker, Ben-Zvi Institute and the Center for the Study of Polish Jewry and its Culture, Jerusalem 2011, pp. 9-35 [Hebrew]

  1.2. "Avraham Firkowicz: The Early Years”, Eastern European Karaites in the Last Generations, ed. by Dan D.Y. Shapira and Daniel J. Lasker, Ben-Zvi Institute and the Center for the Study of Polish Jewry and its Culture, Jerusalem 2011, pp. 141-169 [Hebrew]

  1.3. M. Kizilov, D. D-Y Shapira, D. Vasyutinski, “Dedication Inscriptions from the Compound of the Karaite Synagogues in Gözleve / Eupatoria in the Crimea”, Eastern European Karaites in the Last Generations, ed. by Dan D.Y. Shapira and Daniel J. Lasker, Ben-Zvi Institute and the Center for the Study of Polish Jewry and its Culture, Jerusalem 2011, pp. 196-243 [Hebrew]

  דריה ואסיוטינסקי, מיכאיל קיזילוב ודן שפירא, "כתובות ההקדשה במתחם בתי הכנסת הקראיים בגוזלווא (חצי האי קרים)", קראי מזרח אירופה בדורות האחרונים, בעריכת דן ד"י שפירא ודניאל י' לסקר, מכון בן-צבי והמרכז לחקר יהדות פולין ותרבותה, 2011, עמ' 243-196

  1.4. Eldad Fedorchuk & Dan D.Y. Shapira, “The Tomb Inscriptions NN 1-326 from the Book Avnei Zikkaron by Avraham Firkowicz, According to their Authentic Texts and with their Real Dates: A Preliminary Publication”, Eastern European Karaites in the Last Generations, ed. by Dan D.Y. Shapira and Daniel J. Lasker, Ben-Zvi Institute and the Center for the Study of Polish Jewry and its Culture, Jerusalem 2011, pp. 36-82 [Hebrew]

  ארטיום (אלדד) פדורצ'וק ודן ד"י שפירא, "כתובות מצבות מס' 326-1 מ"ספר אבני זכרון" לאברהם פירקוביץ בנוסחן האמתי ועם התאריכים האמיתיים: פרסום מקדים", קראי מזרח אירופה בדורות האחרונים, בעריכת דן ד"י שפירא ודניאל י' לסקר, מכון בן-צבי והמרכז לחקר יהדות פולין ותרבותה, 2011, עמ' 82-36

  1.5. "The Crimean Tatars and the Austro-Ottoman Wars", The Peace of Passarowitz, 1718, ed. by Charles Ingrao, Nikola Samardžić, and Jovan Pešalj, Purdue UP, West Lafayette, Indiana, 2011, pp. 131-140

  1.6. "Sweat and Sleep: Notes on Pahlavi Intertextuality", Journal of the K.R. Cama Oriental Institute 71, Mumbai 2011, pp. 93-12

  Reviews

  1.1. Review on Victor Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, Leiden & Boston : Brill, 2009, AEMAe vol. 18 (2011), pp. 357-360

  2012

  Chapters in Books

  1.1. Reuven Kiperwasser and D.Y. Shapira, "Irano-Talmudica II: Leviathan, Behemoth and the “Domestication” of Iranian Mythological Creatures in Eschatological Narratives of the Babylonian Talmud", Shoshanat Yaakov: Ancient Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, Steven Fine and Shai Secunda, eds. (Brill: Leiden, 2012); pp. 203-235

  1.2. "The First Jews of Ukraine", Antony Polonsky, Yohanan Petrovsky-Shtern, eds., POLIN: Studies in Polish Jewry, Vol. 26: Focusing on Ukraine (Oxford and Portland: Littman Library of Jewish Civilization, 2012), pp. 1-19

  2013

  Articles in Journals

  1.1. “Banners, Spears, Black Raiders and Byzantines: Some Textual Notes on Late Sasanian and post-Sasanian Zoroastrian Apocalyptic Texts”, Journal of Persianate Studies 6 (2013), pp. 39-63

  1.2. “The Karaim Translation of the Book of Nehemia Copied in the 17th century’s Crimea and Printed in 1840/1 at Gözleve, on the Copyist of the Manuscript, and some Related Issues”, Karaite Archives 1 (2013), pp. 133-198

  Chapters in Books

  1.1. "Shining City on the Hill. Was Jerusalem Kangdiz?", V.A. Livshits Festschrift Commentationes Iranicae, ed. P. Lurje et al., 2013, pp. 446-468

  Reviews

  1. 1. "Review of: Володимир Шабаровський. 2013. Караїми на Волині: Штрихи до портрета загадкового народу. Луцьк: ПВД Твердиня / Karajimy na Volyni: Štryxy do portreta zahadkovoho narodu. Luc’k: PVD Tverdynja / [Volodymyr Šabarovs’kyj. 2013. Karaims in Wolhynia: Strokes to the portrait of an enigmatic people. Lutsk: PVD Tverdynja, 250 pages]", Karaite Archives 1 (2013), pp. 243-251

  1.2. "Review on: Michał Németh, Zwięzła gramatyka języka zachodniokraimskiego z ćwiczeniami, Prace Karaimoznawcze 1, Pod redakcją Piotra Muchowskiego, Poznań 2011, 272 pp.", Karaite Archives 1 (2013), pp. 253-256

  2014

  Articles in Journals

  1.1. “Pahlavi Fire, Bundahishn 18”, ARAM 26:1&2 (2014), pp. 129-151

  Chapters in Books

  1.1. Reuven Kiperwasser and D.Y. Shapira, "Encounters between the Iranian Myth and Rabbinic Mythmakers in the Babylonian Talmud", Encounters on the Rivers of Babylon. Scholarly Conversations Between Jews, Iranians and Babylonians in Antiquity, ed. Uri Gabbay & Shai Secunda, Texts and Studies in Ancient Judaism. Texte und Studien zum Antiken Judentum, Edited by Peter Schäfer (Princeton, NJ/Berlin), Annette Y. Reed (Philadelphia, PA), Seth Schwartz (New York, NY), Azzan Yadin-Israel (New Brunswick, NJ), xxx, Mohr Siebeck 2014, pp. 285-304

  1.2. “Traces of a Tafsīr of Hosea Ascribed to Rav (Pseudo?-) Saadia Gaon in a Judeo-Persian Tafsīr”, Ben Ever la-'Arav. Contacts between Arabic Literature and Jewish Literature in the Middle Ages and Modern Times, VII, ed. Yosef Tobi, Haifa 2014, pp. 186-208 [Hebrew]

  "שקיעין מתפסיר להושע המיוחס לרב סעדיה גאון בתפסיר יהודי-פרסי?", בין עבר לערב ז (חיפה תשע"ד / 2014), בעריכת יוסף טובי, עמ' 208-186

  1.3. Dan Shapira, "'We Are a Very Ancient People'. The 'Antiquity Discourse among the Jews of Northeastern Caucasus, Georgia, and Central Asia", Studies in Caucasian, Georgian, and Bukharan Jewry. Historical, Sociological and Cultural Aspects, ed. by Golda Akhiezer, Reuven Enoch, Sergei Weinstein, Ariel University, Institute for Research of Jewish Communities of the Caucasus and Central Asia, Ariel 2014, pp. 20-34 

  1.4. “'Parthian Cavalry': SWS PRSY / sūs pārsī / A Parthian Horse”, Professor Jaleh Amouzegar Festschrift, ed. by Parvaneh Pourshariati, Iran-Nameh 29:2 (Teheran 2014), (اسواران پارتی دراصول تلمودى), pp. 64-78

  1.5. "A New Karaite-Turkish Manuscript from Germany: New Light on Genre and Language in Karaite and Rabbanite Turkic Bible Translations in the Crimea, Constantinople and Elsewhere", Karaite Archives 2 (2014), pp. 143-176

  Encyclopaedia Entries

  1.1. "Firkovich, Avraham", Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) Vol. 9, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2014, pp. 1-5

  1.2. "Funerary Inscriptions. C. Medieval and Modern Judaism", Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) Vol. 9, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2014, pp. 840-843

  Review

  1.9. "Review on Nesrin Güllüdağ, Kırımçak Türkesi Grameri", Karaite Archives 2 (2014), pp. 235-240

  2015

  Articles in Journals

  1.1. "Studies on the Questions Regarding the Ancient Jewish Settlements in the Northern Iranshahr (Azerbaijan and Daghestan) According to the Caucasian Albanian, Islamic and Jewish (The Answer of the Khazar King Joseph) Sources", ABBA 8 (2015), pp. 9-48 [Hebrew]

  "בירורים בשאלות ההתיישבות היהודית הקדומה בצפון איראן-שהר (אזרביג'אן ודאע'סתאן) לפי המקורות האלבאניים, המוסלמיים והיהודיים (תשובת יוסף מלך הכוזרים)", אב"א 8 (תשע"ה / 2015) עמ' 48-9

  1.2. “A Hebrew Word-list Translated into a Jewish Variety of Crimean-Tatar from the Late 19th Century”, Karaite Archives 3 (2015), pp. 133-140

  Chapters in Books

  1. “On Firkowicz, Forgeries and Forging Jewish Identities”, Manufacturing a Past for the Present. Forgery and Authenticity in Medievalist Texts and Objects in Nineteenth-Century Europe, ed. by Janos M. Bak, Patrick J. Geary and Gabor Klaniczay, Leiden & Boston, 2015, pp. 156-169
   

  1.2. Reuven Kiperwasser and D.Y. Shapira, "Irano-Talmudica III: Giant Mythological Creatures in Transition from the Avesta to the Babylonian Talmud", in: Rubanovich, Julia (ed.) Orality and Textuality in the Iranian World: Patterns of interaction across the centuries. Jerusalem Studies in Religion and Culture. Leiden: E.J. Brill (2015), pp. 65-92

  1.3. “The Khazar Account on the Ardebil War and its Authenticity”, Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honour of Peter B. Golden, ed. by István Zimonyi & Osman Karatay, 2015, pp. 311-334

  1.4. “On the Relative Value of Armenian Sources for Khazar Studies”, Studies on Iran and The Caucasus In Honour of Garnik Asatrian, eds. Uwe Bläsing, Victoria Arakelova and Matthias Weinreich, Brill 2015, pp. 45-62

  Reviews

  1.1. “Review: Paul Robert Magocsi. This blessed land: Crimea and the Crimean Tatars, Karaite Archives 3 (2015), pp. 199-208

  1.2. “Review: Gulayhan Aqtay and Henryk Jankowski. A Crimean Karaim-English dictionary”, Karaite Archives 3 (2015), pp. 209-214

  1.3. “Review: Małgorzata Machcińska.  Lieszon hak-Kodiesz. Zagadnienia pisowni i wymowy hebrajszczyzny Karaimów polsko-litewskich”, Karaite Archives 3 (2015), pp. 215-217

  1.4. Ремесло летописца в Англии и на Руси Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси. Сравнительное исследование. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – 696 с. > Том 1, № 6 (2015) http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/28/26

  2016

  Articles in Journals

  1.1. “A prayer in Turkish in Hebrew characters from 1727-1730 for the wellbeing of the Sultan Ahmet III, the Crimean Khan Mengli-Giray II, the Enlightened Medina and the Noble Ka‘ba from a Crimean-Rabbanite prayerbook”, Moreshet Israel 13 (March 2016), Ariel University, pp. 33-43 [Hebrew]

  תפילה מהשנים 1730-1727 לשלום הסֻלטאן אחמד השלישי, הח'אן מנגלי גראי השני, מֶדינה המוארת והכַּעְבַּה הנכבדה בסידור מנהג כפא בטורקית באות עברית", מורשת ישראל. כתב-עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל 13 (אדר ב' תשע"ו / מרץ 2016), אריאל, עמ' 43-33

  1.2.

  "'סֵבֶל האֶלֶם'. ספר חדש על צאצאי השבתאים המומרים לאסלאם", מורשת ישראל. כתב-עת ליהדות, לציונות ולארץ ישראל 14 (תשע"ו / 2016), אריאל, עמ' 355-349

  1. “A Krymchak Obadiah”, Karaite Archives 4 (2016), pp. 117-128

  Chapters in Books

  1. “'God Wanted to Make Me a Turk': Sabbateans or Donme from the Late Ottoman Period till the Early Republican Periods”, Conceal the Outcasts. Jews with Hidden Identities, eds.: Avi Elqayam, Yosef Kaplan, Ben-Zvi Institute, Jerusalem 2016, pp. 251-268

  "'אלהים רצה לעשות אותי טורקי': שבתאים משלהי תקופת האימפריה העות'מאנית לראשית העידן הרפובליקני", סַתְּרִי נִדָּחִים, יהודים עם זהויות חבויות, עורכים: אבי אלקיים ויוסף קפלן, מכון בן-צבי, ירושלים 2016, עמ' 268-251

  1.2.

  "שפה אחת ודברים אחדים: כיצד נפרדו הדרכים – על היווצרות ההגיות השונות של סוגים של פרסית ופרסית-יהודית", אב"א 9 (חורף תשע"ו), עמ' 42-35

  1.3. “Persian Language among the Ottoman Jewry in the 19th Century Jerusalem”, Jews of Iran, Ramat Gan [Hebrew]

  "יהודים איראניים בירושלים העות'מאנית והלשונות התורכיות שבפיהם", יהודי איראן, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, עורך: שאול רגב, רמת גן, נובמבר 2017, עמ' 128-113

  Reviews

  1.1. Review: Reeves, John C.: Prolegomena to a History of Islamicate Manichaeism, Sheffield: Equinox Publishing 2011. VIII, 338 S. 8° = Comparative Islamic Studies. Hartbd. £ 60,00. ISBN 978-1-904768-52-4, Orientalistische Literaturzeitung 111(3) (2016), pp. 265-267

  1.2. Review of : Ianbay, Iala 2016. Krimchak Dictionary, Ben-Zvi institute for the study of Jewish Communities in the East / Wiesbaden : Harrassowitz, Karaite Archives 4 (2016), pp. 191-204

  2018-2021

  Articles in Journals

  1.1 “Essay Review: Late Fifteenth-Century Hebrew-into-Ruthenian Translations of Philosophical Treatises and Their Significance. Apropos of:

  Moshe Taube, introd., ed. and trans., The Logika of the Judaizers. A Fifteenth-Century Ruthenian Translation from Hebrew. Critical Edition of the Slavic Texts Presented alongside Their Hebrew Sources with Introduction, English Translation, and Commentary. Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 2016. 720 pages, glossaries, index, bibliography”, Aleph 18.2 (2018), pp. 295-312

  1.2 “A 17th Century Pinkas of Capha / Keffe / פנקס הקהילה בכפא מן השנים 1663-1653”, Moreshet Israel 16 (Kislev/November 2018), Ariel University, pp. 39-66 [Hebrew]

  "מזכרת לעולם שאבד עליו הכלח". סיקורת על: דניאל י' לסקר, החכם שמחה יצחק לוצקי: רב קראי בן המאה השמונה עשרה: לקט כתבים, ירושלים: מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשע"ה, ix+313 עמ'.", פעמים 156(תשע"ח),עמ' 174-171

  Book Review: Thesaurus of Judeo-Tat (Juhuri) Language of the Mountain Jews of the Caucasus by Rabbi Ya‘akov Itzhaki, Iran-Namag 4.2 Summer 2019,, pp. 124-128 https://www.irannamag.com/en/issue/vol4-no2-summer-2019-en/

  “An Unknown Jewish Community of the Golden Horde”, Competing Narratives between Nomadic People and their Sedentary Neighbours. Proceedings of the 7th International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe, Nov. 9–12, 2018, Shanghai University, China, Szeged-Budapest-Shanghai 2019, pp. 281-294.

  “A New Source of Information on Circassians, Kabarda and the Kanjal War in the Early 18th Century: A Hebrew Chronicle from the Crimean Khanate”, Kafkasya Çalışmaları – Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Caucasian Studies Mayıs 2020 / May 2020 Yıl / Vol 5.10, pp. 111-134. http://static.dergipark.org.tr/article-download/fbe3/18a0/a754/5ed4102e01b2e.pdf?

  Et tout le reste est littérature, or: Abraham Firkowicz, the Writer with a Chisel”, Fakes and Forgeries of Written Artefacts from Ancient Mesopotamia to Modern China, edited by Cécile Michel and Michael Friedrich (Studies in Manuscript Cultures, 20), Berlin: De Gruyter, 2020, pp. 173-194.

  Michael Nosonovsky, Dan Shapira, Daria Vasyutinsky-Shapira, “Not by Firkowicz’s Fault: Daniel Chwolson’s Comic Blunders in Research of Hebrew Epigraphy of the Crimea and Caucasus, and their impact on Jewish Studies in Russia”, Acta Orientalia Hung. 73 (2020) 4, 633–658

  丹·沙匹拉(Dan Shapira), “金帐汗国内一个不知名的犹太人群体” [Jīn zhàng hàn guónèi yīgè bùzhī míng de yóutàirén qúntǐ] (in press)

  “Hasdai ibn Shaprut, Ibn Hawqal, Rabī‘ ibn Zaid, and Other Men of Importance”, Haggai Ben-Shammai Festschrift. Proceedings of the Antwerp Conference of the Judeo-Arabic Society, (in press)

  “Posledniaja publikacija Prof. Mixaila Zanda – Tatsko-jevrejskij slovar’ Ja’akova Jicxaki”, Sefer 2019 Conference, Moscow (in press)

  1.3 “Preliminary Notes on Some Krymchak Texts from the Ukrainian National Library, Kiev”, Jewish History Quarterly (2021?), pp. ??

  Chapters in Books

  1. “Notes on Historical-Cultural Background of the Integration of the Dönme in the Late Ottoman and Early Republican Turkish elites”, Bar-Ilan University Papers on Ottoman Jewry, Ramat-Gan [Hebrew] (in press)

  "הערות על השתלבותם של בני הכת דוֹנְמֵה (Dönme) בקרב האליטות החדשות של טורקיה משלהי תקופת האימפריה העות'מאנית לראשית העידן הרפובליקני", יהדות האימפריה העות'מאנית, מרכז דהאן, בר-אילן

  1.2 "The Data of the Georgian Chronicles about the Hebrew Language", Jews of Georgia and the Caucasus, ed. by Reuven Enoch, D. Shapira, et al., Tbilisi and Ramat Gan (in press)

  Encyclopaedia Entries

  1.1-2 “Khazars”, “Crimean-Tatar”, Encyclopaedia Iranica

   http://www.iranicaonline.org/articles/crimean-tatar

  Reviews

  “Critica. Дуглас Данлоп, История хазар-иудеев. Религия высших кланов (Istorija xazar-iudejev. Religija vysšix klanov), tr. L.A. Igorevskij, Moscow. 2016. ISBN 978-5-9524-5174-2”, Archivum Eurasiae Medii Aevi 4 (2018), pp. 337-340

  Review on Geoffrey Herman & Yulia Rubanovich, ABA 2020 (Hebrew)

  Chapters in Books

  1.1. "Introduction", The Catalogue of the Hebrew Inscriptions from the Pre-Ottoman and the Ottoman Periods from Mangup-Qal‘eh, the Crimea, by N. Kashovskaya and M. Ezer, ed. by Dan Shapira, Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2021?, pp. 2-39

  1.2. Dan D.Y. Shapira & Daria Vasyutinsky, "Appendix I: Texts of the tombstone inscriptions from the Avnei Zikkaron missing now in situ", The Catalogue of the Hebrew Inscriptions from the Pre-Ottoman and the Ottoman Periods from Mangup-Qal'eh, the Crimea, by N. Kashovskaya and M. Ezer, ed. by Dan Shapira, Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2021?, pp. 205-209

  1.3. Dan D.Y. Shapira, Daria Vasyutinsky, Eldad Fedorchuk, "Appendix II: "Mangupians Buried in Cufut-Qal'eh", The Catalogue of the Hebrew Inscriptions from the Pre-Ottoman and the Ottoman Periods from Mangup-Qal'eh, the Crimea, by N. Kashovskaya and M. Ezer, ed. by Dan Shapira, Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2021?, pp. 210-225

  Chapters in Books

   1.1. "The Pre-Tatization of the Mountain Jews: the Case of Ilya Anisimov", Studies in the Mountain Jewry, ed. by I. Semenov, Derbend [Russian] (in press)

  Encyclopaedia Entries

  1.1. "Quba / Jevrejskaja Sloboda", Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Leiden: Brill 2015?

  1.2-3. “Khazars”, “Crimean-Tatar”, Encyclopaedia Iranica

   http://www.iranicaonline.org/articles/crimean-tatar

  1.4-7. “Karaim Literature”, Abrahamowicz, Zachariasz”, “Abrahamowicz, Zygmunt”, “Mardkowicz, Aleksander”, Encyclopedia of Islam 3

  “Jews in Central Asia”, “Muhib (Mordechi Bachaev)”, Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) Vol 18, edited by: Constance M. Furey, Brian Matz, Steven L. McKenzie, Thomas Chr. Römer, Jens Schröter, Barry Dov Walfish, and Eric Ziolkowski, de Gruyter, 2020

  3.13-16. “Karaim”, “Tatization”, “Juhuri”, Anisimov Family”, Encyclopaedia of the Jews in Islamic World

  3.17-20.

  מנגופ", האנציקלופדיה העברית

  "פירקוביץ, אברהם", האנציקלופדיה העברית

  צ'ופוט-קלעה", האנציקלופדיה העברית

  "שפות תורכיות של יהודים", האנציקלופדיה העברית

  Alexander Grishchenko and Dan Shapira, “The Trilingual Prayer from a Draft/Copy by Abraham Firkowicz:  The First Example of an Experimental Judeo-Slavic Along the Hebrew and Crimean Judeo-Turkic Texts”, Journal of Jewish Languages 2021

  "קטע מספר פולמוס אנטי-נוצרי בארמית המלווה בתרגום לפרסית-יהודית מהגניזה האפע'אנית", אב"א מרץ 2021 (בדפוס)

  IN WORK

  “The wondrous adventures of R. Moses of Kyiv alive and posthumously, Or, A Jewish intellectual journeying through interesting times”,

  "עשרת עיקרי האמונה הקראיים בניב ארמית חדשה של אורמיה",

  לחצו כאן לאתר האקדמי של פרופ' שפירא

  תאריך עדכון אחרון : 20/06/2022