" "
מרצה במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן

ד"ר נסיה שמר

דואר אלקטרוני : 
משרד : 
שעות קבלה : 

תחומי עניין במחקר

 משפט מסלמי, הלכה יהודית והלכה מסלמית, יחסים בין יהודים למסלמים.

קורות חיים

השכלה:

2019  פוסט דוקטורט, אוניברסיטת ציריך

2005-2001  תואר שלישי, מזרח תיכון, אוניברסיטת בר-אילן

2000-1999  תואר שני, ערבית, אוניברסיטת בר-אילן

1999-1996  תואר ראשון, מזרח תיכון וערבית, אוניברסיטת בר-אילן

פרסים ומלגות:

2020 שם הקרן: המכון לחקר המחתרות

2014 שם הקרן: ASMEA   

2012 שם הקרן: מרכז וידאל ששון לחקר האנטישמיות, האוניברסיטה העברית.

2005-2001 מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

תפקידים אקדמיים נוספים:

2020 השתתפות בתוכנית "גוונים באקדמיה" 

2014  חברה בוועדה לבחירת מרצה מצטיין

פרסומים

ספר:

Nesya Rubinstein-Shemer and Shaul Bartal, Hamas and Ideology: Sheikh Yusuf al-Qaradawi on the Jews, Zionism and Israel (Routledge: London and New York), 2018. 233 pages.

מאמרים בכתבי עת:

 

Nesya Rubinstein-shemer, “Larger than Life: Prayer during wartime in Islamic law”, Studia Orientalia, vol. 112, pp. 103-126.

Nesya Rubinstein-Shemer, “New Forms of Marriage in Modern Islam: Islamic Discourse regarding “friend marriage” and “facebook marriage”- Hamizrah Hehadash, 2014, pp. 95-108 [Hebrew].

Nesya Rubinstein- Shemer, “Islamic Law and Political Ideology: A Case Study of Sheikh Yūsuf al-Qaraḍāwῑ’s Renewed Interpretation of Islamic Prayer Laws”. In: American Journal of Islamic Social Sciences- issue 33:1, December, 2015. pp. 52-66.

Nesya Rubinstein-Shemer, “Qaradawi’s View on the Israeli-Palestinian Conflict”- In: Current trends in Islamist Ideology- April 2016, Vol. 20, pp. 81-100. 

Nesya Rubinstein- Shemer, “Islamic Law’s Flexibility for Muslim Minorities in the West: Sheikh Yūsuf al-Qaraḍāwῑ on Friday Prayer and the concept of Wasaṭiyya”. In: The Maghreb Review. Vol. 42, 1, 2017, pp. 48-59.

Nesya Rubinstein-Shemer, “Anti-Zionism or Anti-Semitism? Sheikh Yūsuf al-Qaraḍāwῑ’s portrait of the Zionist Regime”. Accepted for publication in: Israel Affairs, 23:5, 2018, pp. 794-807.

Nesya Rubinstein- Shemer, “Observe the Prayers and the Middle Prayer:” Jewish and Christian Origins of Q. 2: 238, in: ZDMG, Band 168, Heft 2, 2018  

Mordechai Kedar & Nesya Shemer, “Religious Flexibility in Modern Islam”, Akdamot: a Journal of Jewish Thought, vol. 27, pp. 73-89. [Hebrew].

Nesya Rubinstein- Shemer, "If the scorpion comes back, we will wait for it with a shoe": Sheikh Yūsuf al-Qaraḍāwī's Theo-Political response to Trump's Jerusalem Declaration, in: Armin Lange, Kerstin Mayerhofer, Dina Porat, and Lawrence H. Schiffman (eds.), Confronting Antisemitism from the Perspectives of Christianity, Islam, and Judaism, (De Gruyter, 2020). https://www.degruyter.com/view/book/9783110671773/10.1515/9783110671773-020.xml

נסיה רובינשטיין- שמר, "פסיקה אסלאמיסטית בעידן 'פוסט-אל-קרצ'אוי': שיח' אחמד אל-ריסוני על סוגיית הביקור באל-אקצא והשתתפות ערביי ישראל בבחירות לכנסת", בתוך: 

The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies (JIMES), 2020.

יתפרסמו במהלך 2021:

"God’s Most Beautiful Name Is Peace": Rabbi Menachem Froman's Vision of Inter-religious Peace between the Israelis and Palestinians, in: Israel Affairs

Sheikh Ahmad al-Raysūnī: A Profile of a Senior Religious Muslim Leader in the context of the Israeli- Palestinian Conflict, in: Israel Affairs

 

לחצו כאן לאתר האקדמי של ד"ר שמר