" "
מרצה במחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן

פרופ' יהושע טייטלבאום

דוא"ל
joshua.teitelbaum@biu.ac.il
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  השכלה:

  1996-1997: Cornell University, post-doc

  1989-1996: Tel Aviv University, Middle Eastern History, Ph.D., 1996    

  1981-1988: Tel Aviv University, Middle Eastern History, M.A., 1988 (cum laude)

  1976-1980: UCLA (Los Angeles) Near Eastern Studies, B.A., 1980 (cum laude)

  פרסים ומלגות:

  2014-2020: Tobey, Julie, and Lucy Roland Philanthropic Fund (Jewish Community Federation and Endowment Fund, San Francisco, $5000/year)

  2009-2015: Visiting Fellowship Grant, Hoover Institution, Stanford University

  2013: Israel Institute ($5,000)

  2007, 2008, 2009: Visiting Professorship Grant at Stanford University (American Israel 
  Cooperative Enterprise; Jewish Community Endowment Fund, Jewish Federation of San Francisco)

  2007, 2008, 2009: W. Glenn Campbell and Rita Ricardo-Campbell National Fellowship Grant, Hoover Institution, Stanford University

  2008: Israel Science Foundation Grant for three years (NIS 84,000 per year; extension approved for additional year)

  2000: Tel Aviv University Internal Research Grant

  1996: Keren Avi HaYishuv, Jer., Israel Publication Grant

  1990: B’nai B’rith, London, UK Dissertation Grant

  1990: Avi Foundation Geneva, Switz. Dissertation Grant

  1990: Anglo-Jewish Assoc. London, UK Dissertation Grant

  תפקידים אקדמיים נוספים:

  חבר מערכת המזרח החדש

  חבר מערכת Middle Eastern Studies

  נציג בר-אילן בפורום הבין-אוניברסיטאי העוסק בחרם האקדמי על ישראל

  נציג המחלקה בתוכנית לחילופי סטודנטים בין-לאומיים

  מחקר

  ערב הסעודית ; המפרץ הפרסי ; חצי האי ערב ; דמוקרטיה והעדרה מזה״ת

  פרסומים

  BOOKS AS AUTHOR

  The Rise and Fall of the Hashemite Kingdom of Arabia (New York: New York University Press, 2000).  310 pages.

  Holier Than Thou: Saudi Arabia’s Islamic Opposition (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2001).  123 pages.

  A State Struggles for Its Soul: The Islamic Opposition in Saudi Arabia (Tel Aviv: Moshe Dayan Center, 2005).  Revised Hebrew edition of Holier Than Thou: Saudi Arabia’s Islamic Opposition. 104 pages.

  Saudi Arabia and the New Strategic Landscape (Stanford:  Hoover Press, 2010).  80 pages.

  Al-Sa‘udiyyah wal-Mashhad al-Istratiji al-Jadid (Dubai: Al-Madarik Publishing, 2014). 111 pages. Revised Arabic edition of Saudi Arabia and the New Strategic Landscape (Stanford: Hoover Press, 2010).

  BOOKS AS EDITOR

  Political Liberalization in the Persian Gulf (New York: Columbia University Press, 2009). Editor. 312 pages.

  Saudi Arabia, the Gulf, and the New Regional Landscape (Ramat Gan: Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2017). Editor. 115 pages.

  ARTICLES IN PERIODICALS

  “Ideology and Conflict in a Middle Eastern Minority: The Case of the Druze Initiative Committee in Israel,” Orient, Vol. 26 (Sept. 1985), pp. 341-59.

  “Palestinians and Shi`ites in Southern Lebanon: Conflicting Interests and Confusing Alliances,” IDF Journal, No. 15 (Summer 1988), pp. 58-64.

  “From Chieftaincy to Suzerainty: The Hashimite Vision of the Post-Ottoman Order,” Middle Eastern Studies, Vol. 34 (January 1998), pp. 103-122.

  “The Gulf States and the End of Dual Containment,” Middle East Review of International Affairs, Vol. 2 (September 1998), pp. 21-26.

  “’Taking Back’ the Caliphate: Sharif Husayn ibn `Ali, Mustafa Kemal, and the Ottoman Caliphate,” Die Welt Des Islams, Vol. 40 (November 2000), pp. 412-424.

  “Dueling for Da`wa: State vs. Society on the Saudi Internet,” Middle East Journal, Vol. 56 (Spring 2002), pp. 222-239.

  “The Muslim Brotherhood and the ‘Struggle for Syria’, 1947-1958: Between Accommodation and Ideology,” Middle Eastern Studies, Vol. 40 (May 2004), pp. 134-158.

  “Terrorist Challenges to Saudi Arabian Internal Security,” Middle East Review of International Affairs, Vol. 9 (September 2005), pp. 1-11.

  a. First Author, with Meir Litvak, “Students, Teachers, and Edward Said: Taking Stock of Orientalism,” Middle East Review of International Affairs, Vol. 10 (March 2006), pp. 1-21. Revised and expanded version of article published in HaMizrah HeHadash (9b below).

  b. Second Author, with Meir Litvak, “Edward Said and Orientalism: Some Methodological Remarks,” HaMizrah heHadash, Vol. 55 (2005), pp. 5-21 (Hebrew).

  “A Threat in Any Language,” Hoover Digest, No. 1 (Winter 2009), pp. 71-81.

  “The Shiites of Saudi Arabia,” Current Trends in Islamist Ideology, Vol. 10 (2010), pp. 72-86.

  “The Muslim Brotherhood in Syria, 1945-1958: Founding, Social Origins, and Ideology,” Middle East Journal, Vol. 65 (Spring 2011), pp. 11-30.

  “The Kingdom of Caution,” Hoover Digest, No. 3 (Summer 2011), pp. 125-138.

  “Saudi Arabia Faces a Changing Middle East,” Middle East Review of International Affairs, Vol. 15 (October 2011).

  Cui Shoujun, Joshua Teitelbaum, and Meron Medzini, “Can China–Taiwan “Cross- Straits” Relations Serve as a Model for Israeli-Palestinian Cooperation? A Proposal,” Israel Affairs, Vol. 23, No. 1 (January 2017), pp. 1-21.

  “Saudi Arabia, Egypt, and the Longue Durée Struggle for Islam’s Holiest Places,” The Historical Journal, Vol. 61, No. (2018), pp. 1017-1039.

  “Hashemites, Egyptians and Saudis: The Tripartite Struggle for the Pilgrimage in the Shadow of Ottoman Defeat,” Middle Eastern Studies, Vol. 56, No. 1, pp. 134-158.

  CHAPTERS IN BOOKS

  First author (with Joseph Kostiner), “The West Bank and Gaza: The PLO and the Intifada,” in Jack Goldstone et. al. (eds.), Revolutions in the Late Twentieth Century (Boulder: Westview Press, 1991), pp. 298-323.

  “The Hajj in Hashemite-Saudi Relations, 1916-1926,” in Asher Susser and Aryeh Shmuelevitz (eds.), The Hashemites in the Modern Arab World: Essays in Honour of the late Professor Uriel Dann (London: Frank Cass, 1995), pp. 65-84.

  Second author (with Joseph Kostiner), “State Formation and the Saudi Monarchy,” in Joseph Kostiner (ed.), Middle East Monarchies: The Challenge of Modernity (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000), pp. 131-149.

  “Bahrain, Qatar, and the UAE: Tradition in the Service of the Present and the Future,” in Joseph Kostiner (ed.), The Gulf States: Politics, Society, Economy (Tel Aviv: Dayan Center, 2000), pp. 37-48 (in Hebrew).

  Second author, (with Joseph Kostiner and Uzi Rabi), “Gulf Security: A Local Perspective,” in Joseph Kostiner (ed.), The Gulf States: Politics, Society, Economy (Tel Aviv: Dayan Center, 2000), pp. 103-109 (in Hebrew).

  “Usama Bin Ladin: The Saudi Background,” in Esther Webman (ed.), In the Wake of September 11: Islam and the West—Clash or Co-existence (Tel Aviv: Dayan Center, 2002), pp. 43-48 (Hebrew).

  a. “The Next Generation of Saudi Ulama:  A New Pillar of Support for the Regime?” The Middle East in 2005: Under the Impact of Generational Change (Dayan Center, 2005), pp.  135-143.

  b. “The Next Generation of Saudi Ulama:  A New Pillar of Support for the Regime?” in Tamar Yegnes (ed.), The Middle East in 2005: Under the Impact of Generational Change (Dayan Center, 2005), pp. 109-15 (Hebrew translation of 7a).

  a. “Understanding National Cohesion in Saudi Arabia,” in Challenges to the Cohesion of the Arab State (Tel Aviv: Dayan Center, 2006), pp. 177-196.

  b. “Holding Steady: State Cohesion in Saudi Arabia,” in Tamar Yegnes (ed.) The Cohesion of the Arab State in the Balance (Tel Aviv: Dayan Center, 2006).  (Hebrew translation of 8b.)

  “Sharif Husayn’s Claim to the Caliphate,” in Michael Winter (ed.), Turkey: The Ottoman Past and the Republican Present (Tel Aviv, Dayan Center 2007), pp, 265-275. Hebrew.

  “Keeping It All Together: Present and Future National Cohesion in Saudi Arabia,” in John Auger and William Wimbish, Proteus Futures (Carlisle Barracks, PA: US Army War College, National Intelligence University, Office of the Director of National Intelligence, 2007), pp. 149-160.

  “Sunnis and Shiites in Saudi Arabia,” in Tamar Yegnes (ed.), Sunna and Shia: The Changing Balance of Power (Tel Aviv, Dayan Center, 2008), Hebrew, pp. 149-162.

  “Understanding Political Liberalization in the Gulf,” in Joshua Teitelbaum (ed.), Political Liberalization in the Gulf (New York: Columbia University Press, 2009), pp. 1-35.

  “Muhammad bin `Abd al-Wahhab, Wahhabism, and Jihad in the Wake of 9/11,” in Joseph Kostiner (ed.), Jihad: Ideological Origins (Tel Aviv: Dayan Center, 2012), pp. 85-100.

  “Bringing the Tribes Back In,” in Uzi Rabi (ed.), Tribes and States in a Changing Middle East: Studies in Memory of Prof. Joseph Kostiner (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. xii-xix.

  “The Man Who Would Be Caliph: Sharifian Propaganda in World War I,” in Erik Jan Zürcher, Jihad and Other Uses of Islam in World War I: Instrumentalization of Religion by the Ottoman Empire, Its Allies, and Its Enemies (Chicago and Leiden: University of Chicago Press and Leiden University Press, 2016), pp. 275-304.

  “The Shiites of Saudi Arabia: Riyadh’s Ultimate Other, in Joshua Teitelbaum (ed.), Saudi Arabia, the Gulf, and the New Regional Landscape (Ramat Gan: Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2017), pp. 37-42.

  CHAPTERS IN MIDDLE EAST CONTEMPORARY SURVEY (MECS)

  “Arab-Israeli Relations: Armed Operations,” in Itamar Rabinovich and Haim Shaked (eds.), Middle East Contemporary Survey (MECS), Vol. 9:1984-85 (Tel Aviv: Moshe Dayan Center, 1987), pp. 86-105.

  “The Palestine Liberation Organization,” in Itamar Rabinovich and Haim Shaked (eds.), MECS, Vol. 10:1986 (Boulder: Westview Press, 1988), pp. 165-202.

  Second author (with Uzi Rabi), “Arab-Israeli Relations: Armed Operations,” in Itamar Rabinovich and Haim Shaked (eds.), MECS, Vol. 11:1987 (Boulder: Westview Press, 1989) pp. 103-114.

  “The Palestine Liberation Organization,” in Ami Ayalon and Haim Shaked (eds.), MECS, Vol. 11:1987 (Boulder: Westview Press, 1989), pp. 201-243.

  Second author (with Uzi Rabi), “Arab-Israeli Relations: Armed Operations,” in Ami Ayalon and Haim Shaked (eds.), MECS, Vol. 12:1988 (Boulder: Westview Press, 1990), pp. 120-135.

  “The Palestine Liberation Organization,” in Ami Ayalon and Haim Shaked (eds.), MECS, Vol. 12:1988 (Boulder: Westview, 1990), pp. 229-276.

  “The Palestine Liberation Organization,” in Ami Ayalon (ed.), MECS, Vol. 13:1989 (Boulder: Westview Press, 1991), pp. 197-230.

  “The Palestine Liberation Organization,” in Ami Ayalon (ed.), MECS, Vol. 14:1990 (Boulder: Westview Press, 1992), pp. 211-243.

  “The Palestine Liberation Organization,” in Ami Ayalon (ed.), MECS, Vol. 15:1991 (Boulder: Westview Press, 1993), pp. 209-240.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Ami Ayalon (ed.), MECS, Vol. 16:1992 (Boulder: Westview, 1994), pp. 668-701.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Ami Ayalon (ed.), MECS, Vol. 17:1993 (Boulder: Westview Press, 1995), pp. 575-600.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Ami Ayalon (ed.), MECS, Vol. 18:1994 (Boulder: Westview Press, 1996) pp. 548-601.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 19:1995 (Boulder: Westview Press, 1997), pp. 532-561.

  “Oman,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 19:1995 (Boulder: Westview Press, 1997), pp. 518-524.

  “Bahrain,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 19:1995 (Boulder: Westview Press, 1997), pp. 238-247.

  “Qatar,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 19:1995 (Boulder: Westview Press, 1997), pp. 525-531.

  “The United Arab Emirates,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 19:1995 (Boulder: Westview Press, 1997), pp. 672-679.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 20:1996 (Boulder: Westview Press, 1998), pp. 580-602.

  “Oman,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 20:1996 (Boulder: Westview Press, 1998), pp. 559-569.

  “Bahrain,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 20:1996 (Boulder: Westview Press, 1998), pp. 250-259.

  “Qatar,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 20:1996 (Boulder: Westview Press, 1998), pp. 570-579.

  “The United Arab Emirates,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 20:1996 (Boulder: Westview Press, 1998), pp. 758-764.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 21:1997 (Boulder: Westview Press, 1999), pp. 609-626.

  “Bahrain,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 21:1997 (Boulder: Westview Press, 1999), pp. 294-300.

  “Qatar,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 21:1997 (Boulder: Westview Press, 1999), pp. 600-608.

  “The United Arab Emirates,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 21:1997 (Boulder: Westview Press, 1999), pp. 758-764.

  “Oman,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 21:1997 (Boulder: Westview Press, 1999), pp. 591-599.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 22:1998 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 521-540.

  “The United Arab Emirates,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 22:1998 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 652-659.

  “Bahrain,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 22:1998 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 218-225.

  “Qatar,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 22:1998 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 511-520.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 23:1999 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 507-523.

  “The United Arab Emirates,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 23:1999 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 627-636.

  “Bahrain,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 23:1999 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 192-200.

  “Qatar,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 23:1999 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 497-506.

  “The Kingdom of Saudi Arabia,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 24:2000 (Boulder: Westview Press, 2002), pp. 491-513.

  “The United Arab Emirates,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 24:2000 (Boulder: Westview Press, 2002), pp. 620-626.

  “Bahrain,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 24:2000 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 174-181.

  “Qatar,” in Bruce Maddy-Weitzman (ed.), MECS, Vol. 24:2000 (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 483-489.

  OTHER PUBLICATIONS

  “The Eighteenth Session of the Palestine National Council,” Institute of Jewish Affairs Research Reports, No. 4 (July 1987).

  “The PLO, 1989-1990,” Encyclopedia Judaica Yearbook, 1991, pp. 379-381.

  Review of Ira Sharkansky, Ancient and Modern Israel: An Exploration of Political Parallels (Albany: SUNY Press, 1991), in Religious Studies Review, Vol. 18 (October 1992), p. 243.

  “Why Peace Scares Riyadh,” The Jerusalem Report, November 17, 1994, p. 55.

  “If You Can’t Beat ‘Em, Buy ‘Em,” The Jerusalem Report, November 16, 1995, p. 48.

  “Husayn ibn `Ali,” The Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Simon and Schuster, 1996), pp. 151-152.

  “Saudi Arabia's Shi`i Opposition: Background and Analysis,” Washington Institute for Near East Policy Policywatch, No. 225, November 14, 1996.

  “Al-Sayigh's Deportation and a Warming of Saudi-Iranian Relations,” Washington Institute for Near East Policy Policywatch, No. 255, June 17, 1997.

  “Saudi Arabia Releases Leading Islamists,” Washington Institute for Near East Policy Policywatch, No. 397, July 7, 1999.

  “Dilemma: The Internet in Saudi Arabia,” Eretz Aheret, December-January 2000-2001, pp. 60-62 (in Hebrew).

  “September 11 and the Saudi Arabian Connection,” Washington Institute for Near East Policy Policywatch, No. 573, October 12, 2001.

  “Why Riyadh Stiffs America,” The New Republic, October 22, 2001.

  “Multiple Leveraging: Washington and Riyadh from September 11 to Crawford, Texas,” Tel Aviv Notes, No. 36, May 7, 2002.

  “Friend or Foe?” Baltimore Sun, September 19, 2003.

  “Between the International Hammer and the Local Anvil: Municipal Elections in

  Saudi Arabia,” Tel Aviv Notes, No. 129, March 15, 2005.

  “Riyadh and Tehran, 2006: Honeymoon on the Rocks,” Tel Aviv Notes, January 1,

  2007.

  “Saudi Arabia,” in Encyclopedia Britannica, 2007.

  “Saudi Arabia and the United States: Reluctant Bedfellows in a Strategic Embrace,” Tel Aviv Notes, September 25, 2007.

  “Saudi Arabia and the US Alliance against Iran,” Tel Aviv Notes, January 27, 2008.

  “What Iranian Leaders Really Say about Doing away with Israel: A Refutation of the Campaign to Excuse Ahmadinejad’s Incitement to Genocide,” Jerusalem Center for Public Affairs, 2008.  22 pages.

  “The Arab Peace Initiative: A Primer and Future Prospects,” Jerusalem Center for Public Affairs, 2009. 40 pages.
  (Team Member), “A Multi-Polar Nuclear Middle East – How Will It Operate,”
   working paper for the 2010 Herzliya Conference. 37 pages.

  “Stability in the Face of Social Change: Gender Mixing in Saudi Arabia,” Tel Aviv Notes, September 10, 2010.

  “Israel as the Nation-State of the Jewish People: From the San Remo Conference (1920) to the Netanyahu-Abbas Talks,” Jerusalem Viewpoints, September-October 2010.

  “Arms for the King and His Family: The US Arms Sale to Saudi Arabia,” Jerusalem Issue Briefs, November 4, 2010.

  “The Struggle over Religious Edicts in Saudi Arabia,” BESA PERSPECTIVES, November 11, 2010.

  “King Abdullah’s Illness and the Saudi Succession,” Jerusalem Issue Briefs, December 8, 2010.

  “Sunni vs. Shiite in Saudi Arabia,” Jerusalem Issue Briefs, January 16, 2011.

  “Saudi Arabia Contends with the Social Media Challenge,” Jerusalem Issue Briefs, February 8, 2011.

  “Saudi Arabia and the King’s Dilemma,” Advancing a Free Society (Hoover Institution, Stanford), March 16, 2011.

  “Saudi Arabia, Bahrain and the ‘Day of Rage’ that Wasn’t,” BESA PERSPECTIVES, April 4, 2011.

  “Saudi Arabia, Iran, and American in the Wake of the Arab Spring,” BESA PERSPECTIVES, May 23, 2011.

  “Arabie saoudite, Bahreïn et le “jour de la colère” qui n'en fut pas un,” Outre-Terre, 3/2011 (n° 29), pp. 495-499.

  “Circling the Wagons: Middle Eastern Monarchies Confront the ‘Arab Spring’,” Advancing a Free Society (Hoover Institution, Stanford), June 13, 2011.

  “Empty Words: Saudi Blustering and US-Saudi Relations,” BESA PERSPECTIVES, July 17, 2011.

  “An Alternative Diplomatic Process: A Renewed Regional Framework for Cooperation in the Middle East,” Strategic Perspectives, Jerusalem Center for Public Affairs, July 2011. 22 pages.

  “Panzers for the Kingdom: The German Tank Sale to Saudi Arabia and Israel’s Silence,” Advancing a Free Society (Hoover Institution, Stanford), August 11, 2011.

  “Two Steps Forward, One Step Back: Women’s Suffrage in Saudi Arabia,” BESA PERSPECTIVES, October 9, 2011.

  “Saudi Succession and Stability,” BESA PERSPECTIVES, November 1, 2011.

  “Saudi Arabia Ponders its Syrian Conundrum,” Advancing a Free Society (Hoover Institution, Stanford), February 23, 2012.

  “Failing States: The Real Meaning of the Arab Uprisings,” Advancing a Free Society (Hoover Institution, Stanford), January 11, 2012.

  “The Iranian Leadership’s Continuing Declarations of Intent to Destroy Israel, 2009-2012,” Jerusalem Center for Public Affairs, 2012. 22 pages.

  “Saudi-Israeli Relations: Balancing Legitimacy and Security,” BESA PERSPECTIVES, December 13, 2013.

  “Is the GCC in Peril?,” BESA PERSPECTIVES, March 12, 2014.

  “Saudi Succession: The Sudayris Return,” BESA PERSPECTIVES, No. 282, January 26, 2015.

  Joshua Teitelbaum, “Domestic and Regional Implications of Escalated Saudi-Iran Conflict,” BESA PERSPECTIVES No. 324, January 10, 2016.

  Eran Lerman and Joshua Teitelbaum, “Sailing through the Straits: The Meaning for Israel of Restored Saudi Sovereignty over Tiran and Sanafir Islands,” BESA PERSPECTIVES, No. 340, April 17, 2016.

  “Israel Should Keep a Low Profile on the Khashoggi Case,” BESA PERSPECTIVE, No. 1016, November 26, 2018.

   

  לחצו כאן לאתר האקדמי של פרופ' טייטלבאום

  תאריך עדכון אחרון : 21/06/2023