" "
מרצה במחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן

פרופ' מיכאל ארליך

דוא"ל
michael.ehrlich@biu.ac.il
  קורות חיים

  השכלה:

  2000-1999: פוסט דוקטורט, אוניברסיטת פריז 1 – פנתיאון-סורבון

  2001-1995: תואר שלישי, לימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

  1993-1991: תואר שני, לימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

  1990-1988: תואר ראשון, לימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

  פרסים ומלגות:

  2000-1999: מלגת פוסט דוקטורט מטעם שגרירות צרפת בישראל באמצעות ארגון CNOUS

  1999-1996: מלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים

  תפקידים אקדמיים נוספים:

  2013: חבר הנהלת המרכז לתקשורת בינלאומית, אוניברסיטת בר-אילן

  מחקר

  *  העיור באזור הים התיכון בימי הביניים.

  *  איסלום ושיערוב.

  * היסטוריה צבאית של אזור הים התיכון בימי הביניים – שחזור שדות קרב

   

  פרסומים

  ספרים:

  י' פראוור, היהודים בממלכת ירושלים הצלבנית (עריכה מדעית של המהדורה העברית בשיתוף עם איוון פרידמן), ירושלים, יד יצחק בן צבי תשס"א.

  מאמרים:

  "בני מערבא", פעמים (בדפוס).

  "מגוש חלב לצפת – על נדודי מרכז היישוב היהודי בגליל העליון בימי הביניים", ירושלים וארץ-ישראל 13-12 (תש"ף), עמ' 370-357.

  "השכונות היהודיות של ירושלים ערב הכיבוש הצלבני", א' פאוסט, א' ברוך וא' לוי-רייפר (עורכים), חידושים בחקר ירושלים – דברי הכנס התשעה-עשר, רמת-גן תשע"ד, עמ' 368-359.

  "בעקבות בנימין מטודלה בנחלת בנימין", א' טבגר, ז' עמר, מ' ביליג (עורכים), במעבה ההר – קובץ שלישי, אריאל – טלמון תשע"ד, עמ' 222-213.

  שווקי ירושלים בתקופה הצלבנית לאור ממצאים חדשים", ד' עמית, ג' שטיבל, א' פלג-ברקת, ד' בן-עמי (עורכים), חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, 6,  ירושלים תשע"ב, 160-149(בשיתוף יחיאל זלינגר).

  "רשימת התנורים של כנסיית הקבר בירושלים ותרומתה להבנת הטופוגרפיה העירונית של ירושלים הצלבנית", א פאוסט, א' ברוך וא' לוי-רייפר (עורכים), חידושים בחקר ירושלים – דברי הכנס השישה-עשר, רמת-גן תשע"א, עמ' 368-361.

  "עוד לעניין מיקום השכונה היהודית ובית הכנסת של ירושלים בראשית התקופה הממלוכית", קתדרה 136 (תש"ע), עמ' 50-37.

  "הרבעים הדרומיים של ירושלים בימי הביניים: מבט רב תקופתי", א פאוסט, א' ברוך וא' לוי-רייפר (עורכים), חידושים בחקר ירושלים – דברי הכנס החמישה-עשר, רמת-גן תש"ע, עמ' 250-241.

  "בכל זאת יש בה משהו – תל-אביב בימי הביניים", א' איילון (עורך), ההיסטוריה הסודית של תל-אביב, תל-אביב תשס"ט, עמ' 151-140.

  "פרקים בתולדות חיפה בימי הביניים –עיון מחודש", אופקים בגיאוגרפיה 71 (תשס"ט),  עמ' 47-22.

  "לשאלת מיקום הרובע היהודי ובית הכנסת של ירושלים בתקופה הממלוכית", קתדרה 129 (תשס"ט), עמ' 66-47.

  "ספר שבילי דירושלם המיוחס לר' יצחק חילו – מזויף?" ירושלים וארץ-ישראל 6 (תשס"ח), עמ' 88-59.

  * "תיאור ירושלים בחיבור 'מסע מבורדו': היבטים גיאוגרפיים ותיאולוגיים", קתדרה 113 (תשס"ה), עמ' 52-35 (בשיתוף עם דורון בר).

  "'והם ד' יהודים דרים תחת מגדל דוד בפאת המדינה' – יהודים בירושלים במאה הי"ב", על אתר י"א (תשס"ג), 84-75.

  "'ונלכדה בתר ונחרשה העיר' -  על ההבחנה בין בניית איליה קפיטולינה לבניית מקדש רומי על הר הבית על פי עדותו של אפיפניוס", א' פאוסט, א' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים – דברי הכנס השמיני, רמת גן תשס"ב, עמ' 116-111.

  "השפעת הפראנקים על הנוף העירוני של ירושלים", א' פאוסט, א' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים – דברי הכנס השביעי, רמת גן תשס"ב, עמ' 200-193.

  "הערה לעניין זיהוי הישוב בחורבת סוסיה", קתדרה 82 (תשנ"ז), עמ' 174-173.

  "ההשתלטות ההוספיטלארית והטמפלארית על האדנויות של קיסריה וארסור בתקופה הצלבנית", א' רגב (עורך), חידושים בחקר מישור החוף, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 96-91.

  "היחס בין הגליל והגולן בתקופה הרומית-ביזאנטית ובימי הביניים", סיני קט"ז (תשנ"ה), עמ' קפ"ד-קפ"ו (בשיתוף עם זהר עמר).

  "הגבולות ב'ברייתא דתחומין' על פי מקורות צלבניים וממלוכיים", דברי הכנס העולמי הי"א למדעי היהדות ב1/ (תשנ"ד), עמ' 74-67.

  "The Jewish Communities of Safed and Jerusalem during the 14th Century", Journal of the Royal Asiatic Society (forthcoming).

  "Templar Land Acquisition Policy in the Crusader Kingdom of Jerusalem (ca. 1130-1187)", Jochen Burgtorf, Shlomo Lotan, and Enric Mallorquí-Ruscalleda eds. The Templars: The Rise, Fall, and Legacy of a Military Religious Order, (forthcoming).

  "From Church and Forum to Mosque and Sūq:The Evolution of Mediterranean Cities during the Umayyad Period", Al-Qantara 40 (2019), 295-313. 

  "Les deux périples de Samuel b. Samson en Terre Sainte", Journal Asiatique 307 (2019), 217-225.

  "Palestinian Immigration from Latin American and Middle Eastern Perspectives", Journal of Migration History 5 (2019), 512-32.

  "The Battle of Ain al-Mahalla, 19th June 1157”, Journal of Military History 83 (2019), 31-42.

  "Ascension Traditions in Jerusalem", Alberdina Houtman et al. eds., Religious Stories in Transformation: Conflict, Reception and Revision, Leiden: Brill 2016, 300-313.

  "Decay-Polis: The Decapolis Area during the early Muslim Period 638-1099AD.”, ARAM 28 (2016), 115-120.

  " Count Rodrigo's Lost Castle", Anuario de Estudios Medievales, 45:2 (2015), 783-801.

  "The Battle of Arsur: A Short-Lived Victory", Journal of Medieval Military History 12 (2014), 109-118.

  "Saint Catherine's Day Miracle – the Battle of Montgisard", Journal of Medieval Military History 11 (2013), 95-106.

  "Urban Landscape Development in Twelfth Century Acre", Journal of the Royal AsiaticSociety,  Series 3, 18 (2008), 257-274. 

  "L’organisation de l’espace et la hiérarchie des villes dans le royaume latin de Jérusalem" Cahiers de Civilisation Médiévale 51:3 (2008), 213-222.

  'The Battle of Hattin: A Chronicle of a Defeat Foretold?', Journal of Medieval Military History 5 (2007), 16-32.

  'The Route of the First Crusade and the Frankish Roads to Jerusalem During the 12th Century", Revue Biblique 113 (2006), 263-283.

  "Jerusalem according to the Description of the Bordeaux Pilgrim: Geographic and Theological Aspects" Cathedra 113 (2004), 35-52 (with Doron Bar, in Hebrew).

  “Crusaders Castles – the fourth Generation: Reflections on the Frankish Castle Building Policy during the 13th Century”, Journal of Medieval History 29 (2003), 85-93.

  "The Frankish Impact on the Urban Landscape of Jerusalem", New Studies on Jerusalem 7 (2001), 193-200 (in Hebrew).

  "The Identification of Emmaus with Abu Goš Reconsidered" Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 112 (1996), 165-169.

  לחצו כאן לאתר האקדמי של ד"ר ארליך

  תאריך עדכון אחרון : 21/06/2023