ד"ר ארליך מיכאל

ד"ר
ד"ר Michael Ehrlich
דואר אלקטרוני : 

תחומי עניין במחקר

*  העיור באזור הים התיכון בימי הביניים.

*  איסלום ושיערוב.

* היסטוריה צבאית של אזור הים התיכון בימי הביניים – שחזור שדות קרב

רשימת פרסומים