Placeholder Image

ד"ר דוד קורן

דוא"ל
davkoren@gmail.com
שעות קבלה
בתאום מראש במייל
    מחקר

    התנועה הלאומית הפלסטינית, ירדן, מזרח ירושלים, יחסי שיעים וסונים בעולם האסלאם, 
    ג'האד עולמי- מחשבה ומעשה.

    תאריך עדכון אחרון : 20/06/2022