דו-חוגי מובנה - מזרח תיכון ותקשורת

זירת התקשורת הפכה לכלי מרכזי של קבוצות פוליטיות. היכולת להשפיע על מהלכים בזירה הבין לאומית והאזורית קשורים בשימוש יעיל בכלי תקשורת מגוונים יחד עם הפעלת דיפלומטיה מהמעלה הראשונה. 
על מנת לעשות שימוש יעיל בכלים אלו יש להבין תהליכים מורכבים באזור שאותם מבקשת המחלקה למזרח תיכון להקנות לציבור הסטודנטים.  שיתוף הפעולה עם ביה"ס לתקשורת מציע כלים להשפיע על המציאות באזור ולתת מענה לאתגרים הרבים של ישראל בזירה הבין לאומית באמצעות כלי המדיה השונים.

להלן תוכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו-חוגי מובנה תקשורת ומזרח תיכון

שנה א

תקשורת

מזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

63-001

מבוא לתקשורת המונים

3

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

63-002

תולדות התקשורת

1

19-101

מבוא לתולדות האסלאם

2

63-003

התקשורת בישראל

1

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

63-004

מחקר ומידענות

1

19-105

מבוא למזרחנות

2

63-005

אוריינות אקדמית

1

36-001

ערבית למתחילים
(לא נספר כנקודות זכות. סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלה, פטור מקורס זה)

6

63-006

כתיבה עיתונאית

1

 

 

 

63-007

תקשורת חדשה: טכנולוגיה וחברה

1

 

 

 

63-008

תקשורת ופסיכולוגיה חברתית

1

 

 

 

סה"כ שנה א' בתקשורת 10 נק"ז

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 8 נק"ז

שנה ב'

63-009

רטוריקה

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - ימי הביניים

2

63-010

דיני תקשורת

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סמינריון - ימי הביניים

2

63-011

אתיקה עיתונאית

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - העת החדשה

7

63-012

תקשורת חזותית

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סמינריון - העת החדשה

2

63-013

תקשורת מילולית

1

 19-593

ערבית למתקדמים
)לא נספר כנקודות זכות, אך יכול להיחשב לסטודנט כקורסים כלליים. כמו כן, סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלה, פטור מקורס זה(

 

4

63-014

סטטיסטיקה לתלמידי תקשורת

1.5

 36-009

 

  

63-015

שיטות מחקר כמותיות

1.5

 

 

 

63-016

שיטות מחקר איכותניות

1

 

 

 

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

קורסי בחירה בתקשורת

2

 

 

 

סה"כ שנה ב' בתקשורת 11 נק"ז

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 13 נק"ז

שנה ג'

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

קורסי בחירה

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה העת החדשה

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

סמינריון

4

 רשימת קורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - העת החדשה \ימי הביניים

 2

סה"כ שנה ג' בתקשורת 6 נק"ז

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 נק"ז

על התואר לכלול:
תקשורת 27 נק"ז, מזרח תיכון 25 נק"ז, יהדות 10 נק"ז, 
קורס כללי 2 נק"ז )סטודנט שילמד קורס 'ערבית למתקדמים' בבר-אילן, איננו צריך לקחת קורס כללי)
בנוסף, יש לבחון חובת אנגלית ומבחן פטור הבעה-לשון במידת הצורך (ניתן להתיעץ על כך עם מוקד מידע 9392*).

מגוון קורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:
*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *אסלאם וגלובליזציה

מגוון סמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:
*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה  *אסלום אזור הים התיכון

דוגמא לקורסי בחירה הנלמדים בתקשורת:
*דיפלומטיה ציבורית *תקשורת מול קהל ומצלמה *ממשל פתוח *דתיים וחרדים מול אתגרי המדיה *פרקטיקום *סוגיות עכשוויות ביחסי ציבור *"העם החליט קפה עלית": תעשיית הפרסומות בישראל *מיתוג מדינות  *מבוא לקידום אתרים 

דוגמא לסמינריונים הנלמדים בתקשורת:
*תקשורת פוליטית ודעת קהל *כח, דת וכסף במדיה *תקשורת חדשה ויזמות חברתית ותקשורתית *הרשת הפוליטית *יצרני החדשות 

המחלקות שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתוכניות הלימודים.