דו-חוגי מובנה - מזרח תיכון ומדעי המדינה

אין אזור בעולם העובר יותר תהפוכות ותמורות מרחיקות לכת מהמזרח התיכון.
השילוב מציע לרדת לעומק תהליכים משפיעים וחסרי תקדים אלה ומאפשר לפתח כלים להתמודדות עם התוצאות.

להלן תוכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו-חוגי מובנה מזרח תיכון ומדעי המדינה:

שנה א

מדעי המדינה

מזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

71-100

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל

3

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

71-108

תולדות המחשבה המדינית

2

19-101

מבוא לתולדות האסלאם

2

71-101

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

2

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

71-204

סטטיסטיקה ושימושי מחשב

2

19-105

מבוא למזרחנות

2

71-205

שיטות מחקר ושימושי מחשב

2

36-001

ערבית למתחילים
(לא נספר כנקודות זכות. סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

6

סה"כ שנה א' במדעי המדינה 11 נק"ז

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 8 נק"ז

שנה ב'

71-104

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל

3

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - ימי הביניים

2

71-114

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סימנריון - ימי הביניים

2

מתוך מגוון

שני קורסי בחירה

4

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - העת החדשה

7

     

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סמינריון - העת החדשה

2

     

 36-009

ערבית למתקדמים
(לא נספר כנקודות זכות, אך יכול להיחשב לסטודנט כקורסים כלליים. כמו כן, סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

 4 

סה"כ שנה ב' במדעי המדינה 9 נק"ז

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 13 נק"ז

שנה ג'

מתוך מגוון

סמינריונים לבחירה

4

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה העת החדשה

2

מתוך מגוון

קורס בחירה

2

 רשימת קורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - העת החדשה \ימי הביניים

 2

סה"כ שנה ג' במדעי המדינה 6 נק"ז

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 נק"ז

על התואר לכלול:

מזרח תיכון 25 נק"ז, מדעי המדינה 26 נק"ז, יהדות 10 נק"זקורס כללי 3 נק"ז (סטודנט שילמד קורס 'ערבית למתקדמים' בבר-אילן, איננו צריך לקחת קורס כללי(

בנוסף, יש לבחון חובת אנגלית ומבחן פטור הבעה-לשון במידת הצורך (ניתן להתיעץ על כך עם מוקד מידע 9392*).​​​​​​​

מגוון קורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *אסלאם וגלובליזציה

מגוון סמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה  *אסלום אזור הים התיכון

המחלקות שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתוכניות הלימודים.