דו-חוגי מובנה - מזרח תיכון וקרימינולוגיה

החברה בישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים המשתרעים על פני רצף בין התחום הפלילי ועד לרקע לאומני וכל מה שביניהם. אי לכך, על מנת להעמיק את ההיכרות עם תודעתם של קוראי התיגר על יציבות המדינה והחברה למיניהם, החוקר העתידי זקוק למכלול כלים הנובעים הן מתחום המזרחנות והן מתחום חקר הפשיעה.

להלן תוכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו-חוגי מובנה מזרח תיכון וקרימינולוגיה:

שנה א

קרימינולוגיה

מזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

73-100

תאוריות בקרימינולוגיה

2

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

73-106

מבוא לפסיכולוגיה

2

19-101

מבוא לתולדות האסלאם

2

73-112

תורת הענישה א

1

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

73-113

תורת הענישה ב

1

19-105

מבוא למזרחנות

2

73-115

הסייגים לאחריות הפלילית

1

36-001

ערבית למתחילים
(לא נספר כנקודות זכות. סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

6

73-116

דיני עונשין

1

 

 

 

73-120

מבוא לסטטיסטיקה - הרצאה

(סטודנטים שנרשמו משנת תשע"ח ואילך, נדרשים להירשם לקורס סטטיסטיקה לקרימינולוגים הרצאה 73122 בהיקף 2 נק"ז)

2

 

 

 

73-120

מבוא לסטטיסטיקה – תרגיל

(סטודנטים שנרשמו משנת תשע"ח ואילך, נדרשים להירשם לקורס סטטיסטיקה לקרימינולוגים תרגיל 73122 בהיקף 1 נק"ז)

2

 

 

 

73-123

התנסות במחקר

0

 

 

 

73-350

קולוקוויום מחלקתי

0

 

 

 

סה"כ שנה א' בקרימינולוגיה 12 נק"ז

(לסטודנטים הנרשמו משנת תשע"ח: 11 נק"ז בשנה א')

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 8 נק"ז

שנה ב'

73-118

מבוא לסוציולוגיה

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - ימי הביניים

2

73-137

סדנת הדרכה במקורות מידע

(סטודנטים שנרשמו משנת תשע"ח ואילך, לא מחויבים בקורס זה)

0

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סימנריון - ימי הביניים

2

73-155

שיטות מחקר איכותניות

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה ממגוון קורסים - העת החדשה

7

73-195

תוקפנות ואלימות: תאוריה ומחקר

(סטודנטים שנרשמו משנת תשע"ח ואילך, נדרשים להירשם לקורס התמכרויות הרצאה 73315 בהיקף 1 נק"ז)

1

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

בחירה פרו סמינריון - העת החדשה

2

73-200

פסיכופתולוגיה

1

 36-009

ערבית למתקדמים
(לא נספר כנקודות זכות, אך יכול להיחשב לסטודנט כקורסים כלליים. כמו כן, סטודנט שסיים בגרות בערבית בהיקף של 4 יחידות בציון 80 ומעלה, או 5 יחידות בציון 70 ומעלהפטור מקורס זה)

 4 

73-210

שיטות מחקר

1

 

 

 

73-226

עבריינות נוער

1

 

 

 

 

סמינריון עיוני

2

 

 

 

סה"כ שנה ב'  בקרימינולוגיה 9 נק"ז

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 13 נק"ז

שנה ג'

73-222

סטיה חברתית  

2

רשימת קורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה - העת החדשה

2

 

סמינריון מחקרי

2

 רשימת קורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - העת החדשה \ימי הביניים

 2

 

קורס בחירה

(סטודנטים שנרשמו משנת תשע"ח ואילך, נדרשים להירשם לקורסי בחירה בהיקף 2 נק"ז)

1

 

 

 

סה"כ שנה ג' בקרימינולוגיה 5 נק"ז

(לסטודנטים הנרשמו משנת תשע"ח: 6 נק"ז בשנה ג')

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 נק"ז

על התואר לכלול:
מזרח תיכון 25 נק"ז, קרימינולוגיה 26 נק"ז, יהדות 10 נק"זקורס כללי 3 נק"ז (סטודנט שילמד קורס 'ערבית למתקדמים' בבר אילן, איננו צריך לקחת קורס כללי).
בנוסף, יש לבחון חובת אנגלית ומבחן פטור הבעה-לשון במידת הצורך (ניתן להתיעץ על כך עם המרכזיה 9392*).

מגוון קורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:
*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *אסלאם וגלובליזציה

מגוון סמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:
*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה  *אסלום אזור הים התיכון

המחלקות שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתוכניות הלימודים. כמו כן, על הסטודנט לבדוק את חובותיו במערכת המידע האישי.