פרופ' יעקב לב

דואר אלקטרוני : 

תחומי עניין במחקר

היסטוריה כלכלית חברתית של המזרח התיכון בימי הביניים בדגש על מצרים וסוריה.