פרופ' לב יעקב

פרופ'
תמונה פרופסור יעקב לב
דואר אלקטרוני : 

תחומי עניין במחקר

היסטוריה כלכלית חברתית של המזרח התיכון בימי הביניים בדגש על מצרים וסוריה.