פרופ' יעקב לב

פרופ'
פרופ' Yaacov Lev
דואר אלקטרוני : 

תחומי עניין במחקר

היסטוריה כלכלית חברתית של המזרח התיכון בימי הביניים בדגש על מצרים וסוריה.