מזרח תיכון וערבית

להלן תכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו ראשי מובנה מזרח תיכון וערבית לסטודנטים שנרשמו החל משנת תשע"ז והלאה.

שנה א

ערבית

מזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ש

מס' קורס

שם הקורס

היקף ש"ש

36-113

*ערבית שימושית א'

0

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

36-205

*ערבית שימושית ב'

0

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

36-109

תורת הצורות

2

19-105

מבוא למזרחנות

2

36-118

מבוא לדת האסלאם: מושגי יסוד

1

מתוך מגוון

קורס בחירה בימי הביניים

2

36-119

מבוא לדת האסלאם: סוגיות מתקדמות

1

 

 

 

36-123

פרוזה קלאסית קלה

0

 

 

 

36-132

מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים

1

 

 

 

36-134

הדרכה בכתיבה אקדמית

1

 

 

 

36-202

תחביר א'

2

 

 

 

36-547

חוק"ן - חומר קריאה נוסף - א'

0

 

 

 

36-232

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

0

 

 

 

36-234

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

0

 

 

 

36-153 או
36-154

בחירה 1 מתוך 2:
קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה
או קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

1

 

 

 

סה"כ שנה א' בערבית 9 ש"ש

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 8 ש"ש

שנה ב'

36-203

תחביר ב'

2

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

הרצאות בחירה – ימי הביניים (ממגוון קורסים)

2

36-204

ערבית שימושית ג'

0

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

פרו סמינריון בחירה - ימי הביניים (ממגוון קורסים)

2

36-206

ערבית שימושית ד'

0

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

הרצאות בחירה – עת חדשה (ממגוון קורסים)

7

36-207

*ערבית מדוברת

0

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

פרו סמינריון בחירה – עת חדשה (ממגוון קורסים)

2

36-210

הבעה בכתב בערבית
(בוגרי בתי ספר ערביים יכולים לקחת קורס זה ככללי בלבד ובמקום זה מחויבים בקורס בחירה נוסף במחלקה לערבית)

2

 

 

 

36-216

קוראן ותפסיר

2

 

 

 

36-130

טקסטים קלאסיים

2

 

 

 

36-517

מבוא לערבית-יהודית

2

 

 

 

36-608

חוק"ן – חומר קריאה נוסף – ב'

0

 

 

 

 

פרו-סמינריון לבחירה

2

 

 

 

סה"כ שנה ב' בערבית 12 ש"ש

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 13 ש"ש

שנה ג'

 

קורס שירה (חובה או כסמינריון או כהרצאה)

כל בחירה תיחשב במניין השעות

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה - עת חדשה

2

 

שני סמינריונים לבחירה

 

4

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - עת חדשה או ימי הביניים

 2

 

הרצאת בחירה

2

 

 

 

סה"כ שנה ג' בערבית 6 ש"ש

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 ש"ש

*בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מקורסים אלה

על התואר לכלול:

מזרח תיכון ראשי 25 ש"ש, ערבית ראשי 27 ש"ש, יהדות 10 ש"ש קורס כללי (יש ללמוד מכסת שעות עד להשלמת נקודות זכאות לתואר. ניתן לברר זאת מול המחלקה לערבית ו\או מדור סטטוס).

דוגמאות לקורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *תורכיה והנהגתה

דוגמאות לסמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:

*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה *אסלום אזור הים התיכון