מזרח תיכון וערבית

המסלול האולטימטיבי למי שמסוגל להתאמץ וללמוד את השפה הערבית ברמה גבוהה. השילוב בין הכרת הרקע המזרח תיכוני וידיעת השפה הערבית פותח מגוון רחב של אפיקי תעסוקה בתחומים המזרחנים השונים.

להלן תוכנית לימודים מוצעת על פי חלוקה לשנים במסלול דו-חוגי מובנה מזרח תיכון וערבית:

שנה א

ערבית

מזרח תיכון

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

מס' קורס

שם הקורס

היקף נק"ז

36-113

*ערבית שימושית א'

סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב צריכים ללמוד במקום קורס זה, את הקורס 'הערבית של אמצעי התקשורת א'' 36-135

0

19-103

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

2

36-205

*ערבית שימושית ב'

סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב צריכים ללמוד במקום קורס זה, את הקורס 'הערבית של אמצעי התקשורת ב'' 36-136

0

19-102

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית

2

36-107-01 

יסודות הדקדוק הערבי א'

1

19-105

מבוא למזרחנות

2

36-108-01 דקדוק ערבי 1 מתוך מגוון קורס בחירה בימי הביניים 2

36-118

מבוא לדת האסלאם: מושגי יסוד

1

 

 

 

36-119

מבוא לדת האסלאם: סוגיות מתקדמות

1

 

 

 

36-123

פרוזה קלאסית קלה

0

 

 

 

36-132

מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים

1

 

 

 

36-134

הדרכה בכתיבה אקדמית

1

 

 

 

36-202

תחביר א'

2

 

 

 

36-547

חוק"ן - חומר קריאה נוסף - א'

0

 

 

 

36-232

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב צריכים ללמוד קורס זה בקוד: 36-231 המזכה ב-1 נק"ז

0

 

 

 

36-234

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב צריכים ללמוד קורס זה בקוד: 36-233 המזכה ב-1 נק"ז

0

 

 

 

36-153 או
36-154

בחירה 1 מתוך 2:
קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה
או קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

1

 

 

 

סה"כ שנה א' בערבית 9 נק"ז
סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב: 11 נק"ז

סה"כ שנה א' במזרח תיכון 8 נק"ז

שנה ב'

36-203

תחביר ב'

2

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

הרצאות בחירה – ימי הביניים (ממגוון קורסים)

2

36-204

ערבית שימושית ג'

סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב צריכים ללמוד במקום קורס זה, את הקורס 'הערבית של אמצעי התקשורת ג'' 36-137

0

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

פרו סמינריון בחירה - ימי הביניים (ממגוון קורסים)

2

36-206

ערבית שימושית ד'

סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב צריכים ללמוד במקום קורס זה, את הקורס 'הערבית של אמצעי התקשורת ד'' 36-138

0

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

הרצאות בחירה – עת חדשה (ממגוון קורסים)

7

36-207

*ערבית מדוברת

0

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

פרו סמינריון בחירה – עת חדשה (ממגוון קורסים)

2

36-210

הבעה בכתב בערבית
(בוגרי בתי ספר ערביים יכולים לקחת קורס זה ככללי בלבד ובמקום זה מחויבים בקורס בחירה נוסף במחלקה לערבית. במידה ונרשמו החל משנת תשפ"ב, פטורים מקורס זה)

2

 

 

 

36-168-01

קוראן ותפסיר א'

1

 

 

 

36-169-01 קוראן ותפסיר ב' 1      

36-130

טקסטים קלאסיים

2

 

 

 

36-517

מבוא לערבית-יהודית

2

 

 

 

36-608

חוק"ן – חומר קריאה נוסף – ב'

0

 

 

 

 

פרו-סמינריון לבחירה

2

 

 

 

סה"כ שנה ב' בערבית 12 נק"ז

סה"כ שנה ב' במזרח תיכון 13 נק"ז

שנה ג'

 

קורס שירה (חובה או כסמינריון או כהרצאה)

כל בחירה תיחשב במניין השעות

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

סמינריון לבחירה - עת חדשה

2

 

שני סמינריונים לבחירה

 

4

דוגמאות לקורסים בתחתית הטבלה

 סמינריון לבחירה - עת חדשה או ימי הביניים

 2

 

הרצאת בחירה

סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב, לא צריכים הרצאה זו

2      

סה"כ שנה ג' בערבית 6 נק"ז
סטודנטים שנרשמו החל משנת תשפ"ב: 4 נק"ז

סה"כ שנה ג' במזרח תיכון 4 נק"ז

*בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מקורסים אלה

על התואר לכלול:
מזרח תיכון 25 נק"ז, ערבית 27 נק"ז, יהדות 10 נק"ז קורס כללי (יש ללמוד מכסת שעות עד להשלמת נקודות זכאות לתואר. ניתן לברר זאת מול המחלקה לערבית ו\או מדור סטטוס).

בנוסף, יש לבחון חובת אנגלית ומבחן פטור הבעה-לשון במידת הצורך (ניתן להתיעץ על כך עם מוקד מידע 9392*).

מגוון קורסי בחירה במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:
*מלחמת האזרחים בסוריה *התנועה הלאומית-פלסטינית *סוגיות בלבנון המודרנית *ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי *אסלאם וגלובליזציה

מגוון סמינריונים במזרח תיכון בנושא ימי הביניים\העת החדשה:
*ארגוני הטרור *סוריה – חברה, צבא ופוליטיקה  *אסלום אזור הים התיכון

המחלקות שומרות לעצמן את הזכות לערוך שינויים בתנאי הקבלה ובתוכניות הלימודים.