TED

 


פרופ' אליעזר טאובר

האם היה טבח בדיר יאסין?

פרופ' זאב מגן

מהי המילה המטומטמת ביותר למרות השימוש הנפוץ שלה בתיאור המציאות במזרח התיכון?

ד"ר נסיה שמר

מיהו מטיף ופוסק הדת הפופולארי ביותר בעולם המוסלמי-סוני כיום?

 

ד"ר יוסי מן

אז מה הקשר בין מסי, ניימר והמזרח התיכון? גלגולה של חבית נפט והשפעתה על המזרח התיכון