" "
מרצה במחלקה למזרח התיכון

פרופ' דב תאני

דואר אלקטרוני :