" "
מרצה במחלקה למזרח התיכון

פרופ' דב תאני

דוא"ל
teeni@tauex.tau.ac.il

    תאריך עדכון אחרון : 22/05/2023