מרצה במחלקה למזרח התיכון

פרופ' אלעד בן-דרור

דוא"ל
Elad.Ben-Dror@biu.ac.il
משרד
יהדות 410 קומת כניסה חדר 12
שעות קבלה
בתאום מראש במייל
  קורות חיים

  השכלה:

  2006-2005: פוסט דוקטורט, אוניברסיטת קולומביה בניו יורק    

  2003-1999: תואר שלישי, מזרח תיכון - דוקטורט בציון "מעולה", אוניברסיטת בר-אילן

  1998: תואר שני, מזרח תיכון – מעבר למסלול ישיר לדוקטורט, אוניברסיטת בר-אילן

  1997-1994: תואר ראשון, מזרח תיכון וקרימינולוגיה (בהצטיינות), אוניברסיטת בר-אילן

  פרסים ומלגות:

  2019: מענק המכון לחקר המחתרות ע"ש מנחם בגין

  2018:  מענק ISF –הקרן הלאומית למדע למימון הוצאת ספר

  2018: מענק מחקר ממשלת צרפת Chateaubriand fellowships

  2015: מענק מחקר The Israel Institute

  2013: ISF –הקרן הלאומית למדע (מענק לשלוש שנים)

  2005: מענק מחקר המכון לחקר הדיפלומטיה ושיתוף הפעולה האזורי באוניברסיטת תל אביב

  2004:  פרס דוקטורט מצטיין – מרכז בגין

             פרס דוקטורט מצטיין – קרן איהל

  2000: מלגת הדוקטורנט המצטיין של מרכז זלמן שז”ר

  1999: מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים (בר אילן)

  תפקידים אקדמיים נוספים:

  2018 – 2020: ראש המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בר-אילן

  2020-2011: ראש אקדמי במדור לזרועות הביטחון, אוניברסיטת בר-אילן

  מחקר

  הסכסוך הערבי-ישראלי

  פרסומים

  Books

  The Mediator: Ralph Bunche and the Arab-Israeli Conflict 1947-1949, Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism Heritage Center (Hebrew), 2012.

  Ralph Bunche and the Arab-Israeli Conflict: Mediation and the UN 1947–1949, Routledge, 2016.

  The Road to Partition: UNSCOP and the Beginning of United Nations Involvement in the Israel-Arab Conflict, Yad Ben Zvi (Hebrew), 2019.  

  Articles (Selected)  

  “Separation or Co-existence: The Two Contradicting tendencies that underlined the UN Partition Plan for Eretz Israel,” Cathedra, Vol. 124 (2007), pp. 109–140 (Hebrew).  

  “The Arab Struggle Against Partition: The International Arena of Summer 1947,” Middle Eastern Studies, Vol. 43 (March 2007), pp. 259–293.

  “How the United Nations Intended to Implement the Partition Plan: The Handbook drawn up by the Secretariat for the Members of the United Nations Palestine Commission,” Middle Eastern Studies, Vol. 43 (November 2007), pp. 997–1009.

  “The UN Plan to Establish an ‘Armed Jewish Militia’ in 1947–1948,” in Osnat Shiran, ed., A War, Sixty Years After (Tel Aviv, 2008), pp. 265-234 (Hebrew).

  “Ralph Bunche and the Establishment of the State of Israel,” Israel Affairs, Vol. 14 (July 2008), pp.519–538.

  “The Armistice Talks between Israel and Jordan, 1949: The View from Rhodes,” Middle Eastern Studies, Vol. 48, No. 6 (November 2012), pp. 879–902.

  “The Last Guardian of the First Hebrew Village: Itzhak Ben-Zvi and Peqi’in,” Cathedra, Vol. 147 (2013), pp. 115–148 (Hebrew).

  “The United Nations Plan to Establish an Armed Jewish Force to Implement the Partition Plan (United Nations Resolution 181),” Diplomacy & Statecraft, Vol. 24, Issue 4, (December 2013), pp. 559–578.

  “The Success of the Zionist Strategy vis-a-vis UNSCOP,” Israel Affairs, Vol. 20, No. 1 (January 2014), pp. 19–39.

  “Architect Simha Yom-Tov, the Interior Ministry’s Advisor on Arab Villages, and the Plan to Revive the Musta’arab Communities in the Galilee,” Hamizrah Hehadash (June 2014), pp. 200–229 (Hebrew).

  “The Poets of Marj al-Zuhūr: Poetry as the Psychological, Political and Ideological Weapon of the Hamās Members Deported to Lebanon in 1992,” Terrorism and Political Violence (July 2014), pp. 157–179.

  “Israel, Jordan and their Efforts to Frustrate the UN Resolutions to Internationalize Jerusalem,” Diplomacy & Statecraft, Vol. 26, No. 4 (December 2015), pp. 636–658 (with Assaf Ziedler).

  “The Jewish-Arab Conflict and the Disintegration of the Ancient Jewish Community in the Village of Peqi’in,” British Journal of Middle Eastern Studies, Vol.43, No. 4 (2016), pp. 413–433.  

  “The Arab States and the Plans for the Internationalization of Jerusalem, 1947–1950,” Cathedra ..(Hebrew; forthcoming).

  “A Victory on Paper: The UN Resolution on the Internationalization of Jerusalem, December 9, 1949,” Iyunim Bitkumat Israel, Vol. 29 (2018), pp. 162-181 (Hebrew, with Assaf Ziedler).

  "Ralph Bunche and the 1949 Armistice Agreements Revisited", Middle Eastern Studies, Vol. 56, No. 2 (2020), pp. 274–289.

  “Knight of Internationalization”: U.N. delegate Charles Malik of Lebanon and U.N. General Assembly Resolution 303 calling for the internationalization of Jerusalem, British Journal of Middle Eastern Studies, 2020.

  "We Were Getting Close to God, Not Deportees": The Expulsion to Marj al-Zuhur in 1992 as a Milestone in the Rise of Hamas, The Middle East Journal, Vol. 74, No. 3 (2020), pp. 399-416.

   

  לחצו כאן לאתר האקדמי של ד"ר בן-דרור

  תאריך עדכון אחרון : 16/04/2024