תואר שני

לימודי התואר השני במחלקה ללימודי המזרח התיכון קיימים בשני מסלולים: מסלול א' הכולל הגשת עבודת גמר, ומסלול ב' ללא הגשת עבודת גמר.

מסלול א'

תכלית לימודי התואר השני במסלול א' הינה להביא אתכם ליכולת לכתוב עבודת מחקר מדעית שיש בה משום תרומה לתחום הנחקר. לצד לימוד קורסים, יהיה עליכם לבחור מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנת הלימודים הראשונה. 
מידע על היקף הקורסים בו תידרשו ניתן למצוא בדף תואר שני עם תזה.

מסלול ב'

במסלול זה תרכשו השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, ללא הגשת עבודת מחקר - תזה. מידע על היקף הקורסים בו תידרשו ניתן למצוא בדף תואר שני ללא תזה.