תואר שני

לימודי התואר השני במחלקה ללימודי המזרח התיכון קיימים בשני מסלולים: מסלול א' הכולל הגשת עבודת גמר, ומסלול ב' ללא הגשת עבודת גמר.

מסלול א'

תכלית לימודי התואר השני במסלול א' הינה להביא את הסטודנט ליכולת לכתוב עבודת מחקר מדעית שיש בה משום תרומה לתחום הנחקר. התלמידים חייבים לבחור מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנת לימודיהם הראשונה. 
מידע על היקף הקורסים בו הסטודנט יידרש ניתן למצוא בלשונית
תואר 2 עם תזה.

מסלול ב'

במסלול זה הסטודנט ירכוש השכלה נרחבת בתחום המזרח התיכון, ללא הגשת עבודת מחקר - תזה.
מידע על היקף הקורסים בהם הסטודנט יידרש ניתן למצוא בלשונית
תואר שני ללא תזה.