תואר שלישי

תכלית לימודי התואר השלישי במחלקה ללימודי המזרח התיכון הינה להביא את הסטודנט ליכולת לכתוב עבודת מחקר מדעית בהיקף מלא שיש בה חדשנות ותרומה משמעותית לקידום התחום הנחקר. 

לצד המסלול הרגיל לתואר שלישי, קיימות אפשרויות נוספות:

*ניתן להמשיך ללימודי התואר השלישי ישירות לאחר לימודי התואר הראשון - פרטים נוספים על מסלול זה תוכלו למצוא בלשונית מסלול ישיר לתואר שלישי.

*קיים גם מסלול משולב, המשלב את לימודי התואר השני (מסלול א' - עם תזה) והתואר השלישי - פרטים נוספים על מסלול זה תוכלו למצוא בלשונית מסלול משולב לתואר שלישי.