קורסים וסילבוסים תשע"ט

 
מוזמנים לעיין בקטלוג הקורסים, בו תמצאו מידע על קורסים במחלקתנו.
 
לצפייה במערכת השעות של המחלקה ללימודי המזה'ת לשנת תשע"ט לחצו כאן - שימו לב, זוהי רשימה כללית המכילה קורסים של תואר ראשון, שני ושלישי.
 
להלן הסילבוסים של הקורסים:

שם הקורס

קוד הקורס

מרצה

קישור לסילבוס

"החיים בסרט תורכי"- סוגיות פוליטיות, חברתיות ודתיות בקולנוע התורכי המודרני

19-729

ד"ר אביב אפרת

סילבוס

 

דמות האוריינטלי בקולנוע המערבי

19-593\4

ד"ר אביב אפרת

סילבוס

 

מבוא לתול' האימפריה העות'מאנית

19-102

ד"ר אביב אפרת

סילבוס

 

תורכיה והנהגתה

19-551\2

ד"ר אביב אפרת

סילבוס

 

אסלום אזור הים התיכון

19-605

ד"ר ארליך מיכאל

סילבוס

 

מפוליס למדינה: ההתפתחות העירונית באגן הים התיכון בימה"ב

19-331\2

ד"ר ארליך מיכאל

סילבוס

 

פליטים ומהגרים באזור הים התיכון

19-225\6

ד"ר ארליך מיכאל

סילבוס

 

מקומות קדושים, עליות לרגל ועולי רגל באגן הים התיכון מימה"ב ועד העת החדשה המוקדמת

19-333\4

ד"ר ארליך מיכאל

סילבוס

 

"מלך האריות"- סוריה תחת בית אסד

19-547\8

ד"ר בלנגה יהודה

סילבוס

 

"פסים וכוכבים"-מדיניות ארה"ב במזרח התיכון

19-702

ד"ר בלנגה יהודה

סילבוס

 

סודות ומזימות במזה"ת המודרני

19-449\50

ד"ר בלנגה יהודה

סילבוס

 

בין אביב ערבי לחורף אסלאמי-גל המהפכות במזרח התיכון

19-4001\2

ד"ר בלנגה יהודה

סילבוס

 

הסכסוך הישראלי-ערבי

19-563\4

ד"ר בן דרור אלעד

סילבוס

ארגוני הטרור

19-720

ד"ר בן דרור אלעד

סילבוס

ראשית מעורבותו של האו"ם בסכסוך הערבי-ישראלי

19-443\4

ד"ר בן דרור אלעד

סילבוס

 

ערבית של אמצעי התקשורת

36-115-01

ד"ר בן ישי גל

סילבוס

 

עיון במשנתם של האחים המוסלמים

19-852

ד"ר ברק אפרים

סילבוס

(סמינריון M.A.)

תיאור אישים ופעולותיהם בקוראן

19-205\6

ד"ר גרסיאל בת-שבע

סילבוס

 

יחסי ערבים-תורכים בשלהי תקופת האימפריה העות'מנית

19-855

פרופ' טאובר אליעזר

סילבוס

(הרצאה M.A.)

מבוא למחקר מתקדם בתולדות המזרח התיכון

19-801

פרופ' טאובר אליעזר

סילבוס

(סמינריון M.A.)

היווצרותו של הסהר הפורה המודרני

19-409\10

פרופ' טאובר אליעזר

סילבוס

 

התנועה הלאומית הפלסטינית

19-435\6

פרופ' טייטלבאום יהושע

סילבוס

 

דמוקרטיה והיעדרה

19-812

פרופ' טייטלבאום יהושע

סילבוס

(סמינריון M.A.)

שבטים ושבטיות במפרץ הפרסי

19-519\20

פרופ' טייטלבאום יהושע

סילבוס

 

חייו של מוחמד: קריאת ה"סירה" בעברית

9-327\8

פרופ' מגן זאב

סילבוס

 

פרסית

19-901

פרופ' מגן זאב

סילבוס

 

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה

19-103

ד"ר מיכליס אלישבע

סילבוס

 

התהוות המדינה הערבית

19-575\6

פרופ' פריש הלל

סילבוס

 

החברה הערבית בישראל

19-824

ד"ר קורן דוד

סילבוס

(הרצאה M.A.)

יהודים, יהדות וישראל בראי האיסלם

19-5001

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

קריאה בכתביו של השיח' יוסף אלקרדאוי

19-5003

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

טקסטים תקשורתיים

19-481

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

מבוא לתולדות האיסלאם

19-101

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

מבוא למזרחנות

19-105

ד"ר שמר נסיה

סילבוס

 

המדינה המוסלמית ובני המיעוט היהודי בימה"ב

19-923\30

ד"ר שר אבי אמיתי

סילבוס

 

 
לנוחיות סטודנטים שנים ב' ו-ג' שנרשמו עד שנת תשע"ו (כולל), תוכלו לראות את החובות האקדמיים שנותרו לכם:

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'מורחב' להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'דו-ראשי מובנה' להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'דו-ראשי לא מובנה' להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו

על סטודנט שנרשם עד שנת תשע"ו (כולל) למסלול 'משני', להסתכל בקישור זה כדי לראות את היקף לימודיו